Semináře DEKSOFT 2017

V rozmezí od 7. 11. do 21. 11. 2017 proběhly ve třech městech ČR (České Budějovice, Olomouc, Praha) Semináře DEKSOFT. Děkujeme všem účastníkům za jejich návštěvu. Také děkujeme všem, kteří nám dali zpětnou vazbu prostřednictvím vyplněného dotazníku. Dotazníky podrobně vyhodnocujeme a budeme se zamýšlet nad Vašimi podněty. Níže naleznete jednotlivé prezentace ke stažení.
PREZENTACE KE STAŽENÍ
Blok 1

Blok 2

Blok 3

Všichni účastníci seminářů obdrželi ZDARMA licenci programů Tepelná technika 2D do 30.6.2018 a TZB do 31.12.2018.