Semináře DEKSOFT 2020

V letošním roce jsme Seminář DEKSOFT uspořádali pouze ONLINE ve formě webináře. Coronavirová opatření nedovolila prezenční formu. Letošní seminář byl zaměřen zejména na energetickou náročnosti budov dle nové
vyhlášky 264/2020 Sb. Účastníkům jsme představili změny vyhlášky podrobně a v souvislostech a ukázali
konkrétní dopady do běžné praxe navrhování budov. Představili jsme novou verzi programu ENERGETIKA 6.0.0. a dostalo se i na další novinky v programech DEKSOFT, včetně BIM řešení DEK, které neustále rozvíjíme. Děkujeme všem účastníkům za jejich návštěvu. Níže naleznete jednotlivé prezentace ke stažení. 

PREZENTACE KE STAŽENÍ