Omezit pro: 
červen 2014
Odečet ploch a objemů ve 3D
11. 6. 2014 | Autor: Ing. Jan Stašek
Tento příspěvek ukazuje možnosti odečtu ploch a objemů pomocí programu SketchUp. Příspěvek je doplněn manuálem a videoukázkou.
Tento příspěcek poskytuje základní informace o tom, jakým způsobem odečíst plochy a objemy pomocí 3D modelu vytvořeného v programu SketchUp.

Velkou část z času stráveného při zpracovávání energetických výpočtů staveb tvoří odečet ploch a objemů. Klasický postup pomocí "ručního" odečítání ploch s sebou přináší řadu rizik. Využití nástrojů pro tvorbu 3D modelů (například SketchUp) přináší řadu výhod:
  • vizuální kontrola
  • omezení rizika početní chyby
  • snadná orientace v případě změn
  • snadné provedení úprav
  • zachovalý a pochopitelný model pro další generace
 Manuál s popisem celého postupu nalzenete zde.

Následující video představuje postup odečtu ploch a objemů v programu SketchUp (doporučujeme sledovat video v režimu "celá obrazovka").