História revízií

 

Datum vydání Přehled změn
24.1.2024
 • Vydána nová verze doplňku (2.2) pro Windows s podporou Archicad 27.
5.10.2023
 • Vydána nová verze doplňku (2.1) pro Windows s podporou Allplan 2023.
12.6.2023
 • Upraven systém pro nastavení jazyka a lokality. Nastavení je nově ukládáno v rámci uživatelského účtu a je zachováno i při přihlášení z jiného zařízení.
 • Vydána nová verze doplňku (2.00) pro Windows s podporou Revit 2024.
22.5.2023
 • U produktů ve Stavební knihovně je možné zobrazit informace o zatřídění do klasifikačního systému CCI.
4.4.2023
 • U skladeb doplněn nový výpočet pro tepelný odpor R.
2.2.2023
 • Aktualizace oceněných skladeb a systémů na Cenovou soustavu ÚRS 2023/I.
22.12.2022
 • Doplněn filtr pro typ 3D objektu.
12.10.2022
 • Doplněna možnost pro mazání vytvořených projektů.
3.10.2022
 • Aktualizace systému zobrazování novinek ve Stavební knihovně.
 • Grafické úpravy horní lišty.
27.9.2022
 • Vydána nová verze doplňku (1.90) pro Windows s podporou Archicad 26.
4.8.2022
 • Vydána nová verze doplňku (1.89) pro Windows s novými funkcemi.
 • Stavební knihovna může být trvale otevřená v samostatném okně (např. na druhém monitoru), není již nutné knihovnu při potřebě opakovaného vkládání znovu otevírat. Pro trvalé otevření doplňku je zapotřebí mít v nastavení zvolenu volbu "Zavřít plug-in po vložení" = "NE".
 • Allplan - doplněna podpora pro verzi 2022.
 • Revit - doplněna podpora pro verzi 2023.
9.6.2022
 • Rozšířeny parametry pro akustické pohltivé konstrukce.
11.5.2022
 • Aktualizováno okno pro zobrazení detailů přiřazených ke skladbě. Nově lze filtrovat detaily na základě klíčových slov.
22.4.2022
 • Úprava v systému zobrazování v části výrobci. Nově jsou dlaždice s výrobci, kteří v seznamu vyhovujících produktů nemají žádnou položku, zašedlé. Uživatel má tedy lepší přehled o tom, ze kterých katalogů produkty pocházejí.
 • Doplněna nová funkce "Pomocník pro výběr konstrukce", která umožňuje vyhledávání vhodné skladby pomocí přehledného grafického rozhraní.
4.3.2022
 • Dobrné úpravy uživatelského rozhraní pro zvýšení přehlednosti knihovny.
22.2.2022
 • Přidána nová funkce zobrazení novinek ve Stavební knihovně. Zásadní novinky týkající se Stavební knihovny budou nově zobrazovány přímo ve Stavební knihovně ve speciální liště v horní části knihovny.
7.2.2022
 • Upraven systém zobrazování skladbe na základě volby jazyka a lokality. Nově se zobrazují pouze takové položky, které odpovídají zvolené kombinaci jazyka a lokality.
5.1.2022
 • U jednotlivých produktů je možné vytvářet jejich verze. Je možné si zobrazit starší verze produktů.
3.11.2021
 • U vegetačních střech je nově možné zobrazit retenční parametry.
13.10.2021
 • Nová možnost pro tisk informací ke skladbě.
6.10.2021
 • Vydána nová verze doplňku (1.84) pro macOS přinášející podporu progamu Archicad 25.
 • Doplněa možnost využít pro přihlášení do Stavební knihovny účty Google a Facebook.
23.9.2021
 • Vydána nová verze doplňku (1.84) pro Windows přinášející podporu progamu Archicad 25.
16.9.2021
 • Volba režimu zákazky mezi veřejnou a komerční umožněna i v rámci vložení každého produktu samostatně pomocí rozbalovacího menu ve spodní části.
 • V režimu veřejné zakázky jsou nově zobrazeny názvy produktů tak, jak budou vloženy do CAD programu.
 • Skladby a systémy mohou obsahovat dvě varianty minirozpočtu - s použitím komerčních položek p9 nebo s použitím směrných položek p9. O tom, které položky budou použity, rozhoduje volba režimu zakázky.
7.7.2021
 • Vydána nová verze doplňku (1.83) pro Windows přinášející podporu progamů Revit 2022 a Allplan 2021.
4.6.2021
 • Standardy materiálů: Do exportu pro skladby konstrukcí lze nově zahrnout i následující parametry: Krátký popis skladby, Dlouhý popis skladby, Celková tloušťka, Součinitel prostupu tepla, Plošná hmotnost.
10.5.2021
 • Projekty: Přepracován systém zobrazení aktuálně otevřeného projektu a jeho zavírání
 • Projekty: Doplněna možnost vytvářet projekt bez vazby na BIM Platformu. Funkci projekty lze tedy využít i bez potřeby vytvářet účet na BIM Platformě.
23.4.2021
 • Nová funkce Nahradit jednovrstvou konstrukcí, která umožňuje při vložení do programu Revit nebo Archicad nahradit sendvičovou konstrukci pomocí jednovrstvé konstrukce se zachováním plné vazby na možnost automatického ocenění prostřednictvím kódu DSID.
19.4.2021
 • V sekci "Další zdroje" byla doplněna položka "Dokumenty", ve které naleznete veškeré dostupné dokumenty k produktu na jednom místě včetně možnosti hromadného stažení všech dokumentů.
10.4.2021
 • Vydána nová verze doplňku (1.82) pro macOS opravující problémy při instalaci v nejnovější verzi systému.
18.3.2021
 • Do menu "Projekty" byla doplněna volba "Veřejná zakázka". Aktivací této volby dojde při vložení produktu do CAD programu k nahrazení komerčních názvů pomocí názvů obecných.
11.3.2021
 • Odkaz pro sílení produktu je nově vždy generován pro možnost otevření v anonymním režimu. Odkaz může příjemce otevřít bez nutnosti přihlášení do Stavební knihovny DEK.
11.1.2021
 • Funkce projekty: Při zobrazení konfigurace skladby uložené k projektu se nově zobrazuje tlačítko "Odebrat z projektu" pro pohodlnější odebírání skladeb.
8.12.2020
 • Vydána nová verze doplňku (1.81) pro macOS. Novinkou je podpora pro Archicad 24 a Archicad SE 2021.
7.12.2020
 • Vydána nová verze doplňku (1.81) pro Windows. Novinkou je podpora pro Archicad 24 a Archicad SE 2021.
27.10.2020
 • Možnost vygenerovat odkaz na skladbu nevyžadující přihlášení do Stavební knihovny
 • Doplněny nové filtry pro střechy: Typ nosné konstrukce střechy a Způsob vytvoření sklonu střechy
26.10.2020
 • Vydána nová verze doplňku (1.80) pro Windows a macOS. Hlavní novinky jsou shrnuty v následujících bodech.
 • Archicad - na macOS jsou nově dostupné všechny funkce z Windows.
 • Archicad - funkce Doplnit negrafické informace je funkční i při puštění s náhledu řezu objektem.
 • Archicad - opravena instalce doplňku pro Archicad SE 2020.
 • Archicad - BETA verze automatického vkládání objektů.
 • Archicad - BETA verze automatického vkládání detailů.
 • Revit - oprava vkládání více objektů současně v části výrobky.
 • Allplan - odstraněn problém s navazováním stěn.
 • Allplan - bílá barva šrafy automaticky nahrazována za šedou.
 • Allplan - opraveno pořadí vrstev pro stěny.
21.09.2020
 • Úprava responzivního chování horní lišty navigace pro pohodlnější zobrazení v užšíš okně.
10.09.2020
 • Aktualizace menu Projekty. Nově jsou zohledněny role uživatelů nastavené na BIM Platformě (např. uživatel s oprávněním pouze pro čtení, nemůže přidávat nové produkty do projektu). Zároveň dojde k uložení poslední otevřeného projektu, který je automaticky otevřen i po obnovení stránky (nebo novém otevření okna doplňku).
 • Vrstvy ve skladbách konstrukcí, které jsou součástí jiných vrstev nejsou nově číslovány, pouze označeny symbolem "+".
13.08.2020
 • Vydána nová verze doplňku (1.79) pro systém Windows s opravou problému s připojením k internetu, pokud uživatelské jméno Windows obsahuje diakritiku.
08.06.2020
 • Vydána nová verze doplňku (1.78) pro systém Windows přidávající podporu pro program Revit 2021 a pro program Archicad umožňuje dadatečné doplnění negrafických informací při vkládání pomocí tlačítka "Vložit" nebo přiřazování konstrukcí pomocí vnitřní knihovny.
20.05.2020
 • Produkt může být nově zařazeno do více kategorií DEK
07.05.2020
 • Doplněk pro Revit nově umožňuje volbu rodiny, do které se má skladba konstrukce vložit.
01.04.2020
 • Do detailu produktu byly doplněny krátké i dlouhé popisy.
 • Skladba, ve které je použit materiál se nově otevírá v modálním okně (lze se tedy rychle vrátit k původně vybranému materiálu).
 • Opraveno zobrazení tlačítka Vložit pro prgram DEKSOFT Porovnání skladeb
30.03.2020
 • Do uživatelského nastavení byla přidána volba, zda se doplněk má po vložení zavřít, nebo zůstat otevřený. Tato funkce umožňuje výrazně zrychlit opakované zadávání konstrukcí.
17.03.2020
 • Filtry paremetrů skladeb a systémů jsou nově tříděny pro větší přehlednost do logických skupin.
12.03.2020
 • Přepracováno zobrazování akustických parametrů skladeb pro jednoznačnou identifikaci uváděné hodnoty.
05.03.2020
 • Nápověda rozšířena o dokument Metodika tvorby BIM modelu a odkaz na YouTube Deksoft.
 • Nový dialog pro možnost stažení 3D objektů z prostředí internetového prohlížeče.
02.03.2020
 • Nový dialog pro zobrazení detailů skladeb a systémů.
05.02.2020
 • Doplněna možnost zobrazit obrázek produktu v plné velikosti.
31.01.2020
 • Vydána nová verze doplňku (1.76) pro systém Windows obsahující opravu vkládání konstrukcí do programu Archicad při použití volby "Vložit odděleně".
18.12.2019
 • Fulltextové vyhledávání v rámci parametrů nově vyhledává i rámci hodnot jednotlivých parametrů.
 • Do uživatelského menu byla přidána možnost "Nastavení". V rámci tohoto menu lze nastavit, zda po vložení produktu se má po novém otevření zobrazit základní obrazovka, nebo poslední vložený produkt. Zároveň je možné nastavit vzhled sekce Výrobci/Dodavatelé - zobrazení seznamu, nebo log.
12.12.2019
 • Vydána nová verze doplňku (1.75) rozšiřující podporované programy o Archicad 23 pro operační systém macOS.
 • Aktualizace manuálu k programu.
10.12.2019
 • Ve filtru "Kategorie" lze nyní vybrat celou kategorii nebo dílčí podkategorie.
 • V části "Kategorie" se nezobrazují hlavní kategorie neobsahující položky.
26.11.2019
 • Vydána nová verze doplňku (1.74) rozšiřující podporované programy o Allplan verze 2019 a 2020.
 • Podpora doplňku pro Archicad 23 (pro operační systém Windows).
14.11.2019
 • Doplněna funkce projekty, která umožňuje založení projektu na BIM Platformě DEK. Pro založený projekt lze přednastavit vybrané filtry a ukládat skladby k projektu. Zároveň je možné pro projekt provést hromadný export standardů materiálů.
08.11.2019
 • V detailu materiálů a výrobků je nově uveden seznam skladeb a systémů, ve kterých je vybraný produkt použit s možností přímého prokliku.
31.10.2019
 • Otevření konkrétní konfigurace skladby při použití odkazu do programu Tepelná technika 1D
 • Zobrazení celkového počtu položek v nadřezených kategoriích
 • Upraven způsob načítání parametrů
26.09.2019
 • Vylepšen systém filtrování konstrukcí v oblasti požární odolnosti. Nově je možné filtrovat na základě konkrétních dílčích ukazatelů.
24.09.2019
 • Vydána nová verze doplňku (v1.68) pro programy Revit a Archicad přinášející rozšíření množství vkládaných informací a drobné opravy.
19.09.2019
 • Export standardů materiálů pro 2D výkresovou dokumentaci a technické zprávy je nově možné provést přímo ze Stavení knihovny bez potřeby spouštění externího programu.
04.09.2019
 • Doplněny filtry pro skladby: součinitel prostupu tepla U, celková tloušťka, orientační cena za materiál a práci. Tyto filtr pracují se standardní tloušťkou jednotlivých vrstev v konstrukci, případné alternativy v tloušťkách a materiálech nejsou ve filtru zohledněny.
15.08.2019
 • Doplněna možnost vyhledávání v rámci jednotlivých filtrů
01.08.2019
 • Nová funkce sdílení umožňující odeslat odkaz na konkrétní produkt. V případě skladeb a systémů se odesílá odkaz na výchozí variantu skladby nebo systému.
31.07.2019
 • Informace o ceně jsou nově zobrazovány v národních měnách
23.07.2019
 • Doplněna možnost zobrazení systémů výrobků
 • Přidána sekce pro filtrování: Projektové parametry - filtry v této části zůstávají aktivní i po zavření okna
 • Vylepšen systém filtrování v části Skladby a systémy - filtry, které nevedou na snížení počtu vyhovujících položek jsou nově zobrazeny méně výrazným šedým písmem
 • Nový systém kategorií pro skladby a systémy
25.06.2019
 • Doplněna možnost zobrazení samostatných výrobků společně s materiály včetně jejich zařazení do klasifikace ETIM
 • Vylepšen systém filtrování v části Materiály a výrobky - filtry, které nevedou na snížení počtu vyhuvujících položek jsou nově zobrazeny méně výrazným šedým písmem
 • Podpora doplňku pro Revit 2020
18.04.2019
 • Doplněna volba umožňující při použití doplňku nevkládat vrstvy tenčí, než nastavená tolerance
08.04.2019
 • Počet vyhovujících produktů jednotlivým filtrům nově zorbazen modrým písmem, aby nedocházelo k záměně s parametry pro filtrování
28.03.2019
 • Zveřejněna BETA verze doplňku pro Allplan
18.03.2019
 • Doplněna možnost volby lokality pro zobrazení produktů dostupných v konkrétním státu
04.03.2019
 • Při najetí na číslo řádku v zobrzení skladby se nově zobrazují podrobnější informace k použitým materiálům.
leden 2019
 • Do instalátoru byla doplněna možnost instalace doplňku pro program CADKON+
 • Doplněno zobrazení Nejčastěji zobrzaovaných produktů
 • Doplněna možnost označení oblíbených produktů
 • Změna názvu doplňku na Stavební knihovna DEK
před 01.01.2019
 • V tomto obodbí probíhal intenzivní vývoj s rychlým nasazovaním dílčích vylepšení.
27.06.2018
 • Spuštěna první verze Stavební knihovny DEK s doplňkěm pro programy Revit a Archicad.