BIM riešenie a vzdelávanie

DEKSOFT ŠKOLA 

Program ŠKOLA umožňuje si kedykoľvek pozrieť uložené webináre zahrnuté do nového vzdelávacieho systému DEKSOFT ŠKOLA.

STAVEBNÁ KNIŽNICA DEK

Stavebná knižnica obsahuje komplexnú databázu materiálov, skladieb a stavebných výrobkov. Databáza je aktualizovaná a rozširovaná, aby reflektovala trendy na stavebnom trhu. Obsahuje produkty DEK a mnohých ďalších výrobcov. Databázu je možné využívať cez webové rozhranie. Tu je možné produkty vyhľadávať pomocou rôznych filtrov alebo formou fulltextového vyhľadávania. Projektanti pracujúci v 3D CAD SW si môžu stiahnuť a nainštalovať doplnok (plugin) pre programy Archicad a Revit. Potom môžu databázu otvárať priamo z týchto programov a môžu produkty z databázy priamo vkladať do modelu. Projektanti pracujúci v 2D vkladajú produkty do svojich projektov pomocou programu ŠTANDARDY MATERIÁLOV.

BIM PLATFORMA

Webové prostredie pre správu projektov resp objektov po celú dobu ich životnosti. Zastrešuje všetky aplikácie pre jednotlivé fázy životného cyklu stavby a zdieľanie informácií pre všetkých účastníkov. Základnou funkciou aplikácie je vizualizácia 3D modelu budovy vo formáte IFC. Aplikácia tiež umožňuje zobrazenie zoznamu produktov (najmä skladieb) vložených z aplikácie STAVEBNÁ KNIŽNICA DEK. Pri skladbách konštrukcií je uvedená agregovaná cena založená na cenovej sústave ÚRS. V aplikácii je potom možné identifikovať alternatívne skladby a vyhodnocovať dopad prípadnej zámeny skladby na cenu stavby. Aplikácia je tiež prepojená s rozpočtovacím SW KROS. 

ŠTANDARDY MATERIÁLOV

Program Štandardy materiálov umožňuje jednoducho zobraziť a exportovať špecifikáciu všetkých použitých materiálov v skladbách stavebných konštrukcií. Typickým použitím je projektovanie verejného obstarávania, ktoré vyžaduje iba všeobecnú špecifikáciu použitých materiálov (bez obchodných názvov). Projektant vyberie požadovaný výrobok z katalógu materiálov alebo použije ucelenú systémovú skladby z katalógu skladieb a exportuje špecifikácie podľa požadovaného rozsahu v rôznych typoch formátov výstupu do svojho projektu.