Predpredaj programov

DESIGNBUILDER

Program pre tvorbu tvorbu komplexnej dynamickej simulácie budov, certifikáciu budov (napr. LEED, BREEAM, Green Star), hodnotenie tepelnej pohody, komplexnú optimalizáciu (kombinácia ekonomických, energetických, environmentálnych kritérií a tepelnej pohody), výpočet denného osvetlenia, environmentálne vyhodnotenie a CFD analýzu vnútorných aj vonkajších priestorov.

ODEON

Program pre simuláciu vnútornej akustiky budov. S vhodnými úpravami je možné simulovať aj vonkajšie situácie. ODEON používa metódu obrazového zdroja v kombinácii so sledovaním lúčov. Program umožňuje posudzovanie koncertných a operných sál, divadiel, otvorených kancelárií, foyer, reštaurácií, hudobných štúdií a pod.INSUL

INSUL je program pre návrh skladieb stien, podláh, striech, stropov a výplní otvorov z hľadiska akustických parametrov. Je možné tiež počítať kročajovú nepriezvučnosť podláh a hluk, ktorý vytvára dážď na strechách.ZORBA

ZORBA je softvérový nástroj vyvíjaný spoločnosťou Marshall Day Acoustics z Nového Zélandu. Ide o program na predpoveď miery účinku absorpcie hluku poréznych systémov s perforovanými obkladmi. Tento nástroj je ideálny pre návrh akusticky kritických miestností, ako sú štúdiá, koncertné sály, posluchárne, divadlá a ďalšie.