DesignBuilder - SW pre komplexnú dynamickú simuláciu budov


DesignBuilder kombinuje rýchlosť modelovania budov a jednoduchosť použitia prvkov najmodernejšej energetickej dynamickej simulácie. DesignBuilder je prvé užívateľsky priateľské komplexné rozhranie pre výpočtové jadro EnergyPlus, ktoré zaisťuje výpočty dynamickej simulácie

Najčastejšie spôsoby využitia:

Kľúčové vlastnosti:

  • vie vypočítať presné dáta popisujúce správanie budovy a vnútorné prostredie,
  • umožňuje získať vizualizácie a videá v akejkoľvek fáze projektu,
  • zefektívňuje proces návrhu a vyhodnocovanie variantov (dôležité dáta pre rozhodovanie sú k dispozícii vo chvíľach, kedy ich potrebujete),
  • umožňuje vykonávať simulácie na malých aj veľkých projektoch (od samostatných miestností cez rodinné domy až po veľké administratívne centrá),
  • je vhodný pre výučbu na stredných odborných a vysokých školách, jednoduchosť ovládania umožňuje študentom sústrediť sa na podstatu výpočtov (študenti sa nestrácajú v neprehľadných príkazoch a výstupoch programu),
  • umožňuje navrhovať budovy ústretové k životnému prostrediu,
  • je možné použiť na hodnotenie niektorých kritérií pre účely certifikácie budov podľa metodík BREEAM, LEED a pod.
Viac informácií nájdete na www.designbuilder.cz.
 
Program je vyvíjaný britskou spoločnosťou DesignBuilder Software Ltd.