ZORBA - Výpočet akustickej pohltivosti

 

ZORBA je softvérový nástroj vyvíjaný spoločnosťou Marshall Day Acoustics z Nového Zélandu. Ide o program na predpoveď miery účinku absorpcie hluku poréznych systémov s perforovanými obkladmi. Tento nástroj je ideálny pre návrh akusticky kritických miestností, ako sú štúdiá, koncertné sály, posluchárne, divadlá a ďalšie.

Program taktiež ponúka elegantný spôsob exportu výsledkov výpočtov. Užívateľ môže vygenerovať súhrnnú stránku a buď ho vytlačiť alebo vytvoriť súbor PDF. Je tiež možné kopírovať výsledky tak, aby bolo možné ich preniesť do iného softvéru (Excel, Word).

 

Viac informácií je možné získať na stránkach www.akustikastaveb.cz.

 

Program je vyvíjaný novozélandskou spoločnosťou Marshall Day Acoustics.