INSUL - Návrh skladieb konštrukcií s ohľadom na akustiku

 
INSUL je program pre návrh skladieb stien, podláh, striech, stropov a výplní otvorov z hľadiska akustických parametrov. Je možné tiež počítať kročajovú nepriezvučnosť podláh a hluk, ktorý vytvára dážď na strechách.

INSUL je k dispozícii už viac ako 15 rokov a za túto dobu prešiel značnými zlepšeniami. Vyvinul sa v mnohých verziách do veľmi ľahko použiteľného nástroja, ktorý využíva prostredie Windows a Mac a bol zdokonaľovaný priebežným porovnávaním s laboratórnymi meraniami, aby bola zaistená prijateľná presnosť pre širokú škálu aplikácií.

INSUL je možné použiť na rýchle vyhodnotenie nových materiálov a systémov alebo na skúmanie vplyvov zámien jednotlivých materiálov v skladbách konštrukcií.

Viac informácií je možné získať na stránkach www.akustikastaveb.cz.

 

Program je vyvíjaný novozélandskou spoločnosťou Marshall Day Acoustics.