Doplnok BIM DEKSOFT

Základné informácie

Doplnok BIM DEKSOFT je elektronická pomôcka umožňujúca po inštalácii využívať pri projektovaní skladby a systémy zo Stavebnej knižnice DEK. Doplnok BIM DEKSOFT je unikátny nielen komplexnosťou a rozsahom konštrukčných riešení, ale hlavne automatickou aktualizáciou všetkých dát on-line. Táto elektronická pomôcka (doplnok, alebo tiež plugin) obsahuje digitálnu knižnicu skladieb a materiálov spoločnosti Stavebniny DEK, ale aj mnohých ďalších spoločností. Digitálna knižnica spoločnosti Stavebniny DEK obsahuje spoľahlivé a praxou overené riešenia skladieb a konštrukčných systémov.

Instalačný súbor

Doplnok BIM DEKSOFT je dostupný pre programy:
  • Allplan 2019 - 2021
  • Archicad 18 - 25
  • Archicad SE 2015 - 2021
  • CADKON+ 2019 - 2022
  • Revit 2016 - 2022
Inštalátory sú spoločné pre všetky softvér, líšia sa iba používaným operačným systémom:

Pomocou doplnku Allplan je aktuálne možné vkladať skladby z katalógu DEK, ďalších výrobcov a dodávateľov budeme postupne dopĺňať.
 
Inštalátor je k dispozícii v českom a anglickom jazyku. Verzia Revit LT (lacnejšia verzia s obmedzenou funkcionalitou) neumožňuje inštaláciu pluginov.

 

Výukové materiály

Pre doplnok BIM DEKSOFT sme pripravili zánam z webinára tu.