Doplnok BIM DEKSOFT

Základné informácie

Doplnok BIM DEKSOFT je elektronická pomôcka umožňujúca po inštalácii využívať pri projektovaní skladby a systémy zo Stavebnej knižnice DEK. Doplnok BIM DEKSOFT je unikátny nielen komplexnosťou a rozsahom konštrukčných riešení, ale hlavne automatickou aktualizáciou všetkých dát on-line. Táto elektronická pomôcka (doplnok, alebo tiež plugin) obsahuje digitálnu knižnicu skladieb a materiálov spoločnosti Stavebniny DEK, ale aj mnohých ďalších spoločností. Digitálna knižnica spoločnosti Stavebniny DEK obsahuje spoľahlivé a praxou overené riešenia skladieb a konštrukčných systémov.

Instalačný súbor

Doplnok BIM DEKSOFT je dostupný pre programy.

Operačný systém Windows:

Operačný systém macOS:

Inštalátory sú spoločné pre všetky softvéry, líšia sa iba používaným operačným systémom:

Doplnok BIM DEKSOFT pre Windows (verze 2.3)
Doplnok BIM DEKSOFT pre macOS (verze 2.3)

Inštalátor je k dispozícii v českom a anglickom jazyku. Verzia Revit LT (lacnejšia verzia s obmedzenou funkcionalitou) neumožňuje inštaláciu pluginov.