Omezit pro: 
duben 2021
Připojení na webináře - FAQ
7. 4. 2021 | Autor: Ing. Petra Lupíšková, Ing. Jan Stašek, Ing. Tomáš Kupsa
V následujícím článku jsou shrnuty nejčastější dotazy k připojování k webinářům Deksoft.
září 2020
Formátovací a HTML pole v programech DEKSOFT
7. 9. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Zde uvedeme pár nutných informací k správnému zadání a zobrazení doplňovaného textu v protokolech.
V programech DEKSOFT jsou v zadání k dispozici pole pro vyplnění textu. Pracovně je nazveme "formátovací" pole. Tato pole slouží k vyplnění a naformátování textu, který se následně objevuje v příslušných výstupech (protokolech).Do nich vepsaný text lze libovolně upravovat, např.:


Když přepneme toto okno do režimu "HTML" pole, tak se naformátovaný text zobrazí včetně "html" formátovacích znaků. Takže teoreticky, pokud pro někoho je jednodušší formátovat text rovnou přímo pomocí těchto znaků, může toto pole přepnout do režimu "HTML" pole a text naformátovat pomocí znaků přímo zde. Po přepnutí zpět do režimu zobrazení "formátovací" pole si pak může výsledek naformátovaného textu zkontrolovat. Protože je to samozřejmě pro naprostou většinu uživatelů složitější způsob, rovnou vyplňují text do pole v režimu "formátovacím" a text upravují pomocí formátovacích příkazů v horní liště okna. Tolik základní funkce tohoto okna.

V souvislosti s výsledným požadovaným zobrazením formátu v online náhledu protokolu a dále i ve vygenerovaném pdf upozorňujeme na jednu velmi důležitou věc při kopírování textu do tohoto pole v režimu "formátovacícm":

Obecnou vlastností webových prohlížečů je, že neumí zcela spolehlivě při kopírování textu (CTRL+C = > CTRL+V) odstranit původní formáty kopírovaného textu!  A tak i přesto, pokud vložený text přímo do "formátovacího" pole následně formátujete pomocí formátovacích příkazů, tak nemusí být výsledek uspokojivý. A to právě proto, že v daném vloženém textu zůstanou i původní formátovací příkazy z kopírovanéto textu. Tyto přebytečné formátovací příkazy lze odhalit a následně smazat při přepnutí okna do režimu "HTML" okno.

Protože tento postup však není uživatelsky příjemný, je nutno v případě vkládaného textu postupovat vždy takto (abychom vymazali všechny formáty kopírovaného textu):

1) přepnout okno do režimu "HTML" okno
2) vložit kopírovaný text
3) pak přepnout zpět do režimu "formátovací" okno
4) text naformátovat dle požadavku pomocí formátovacích příkazů

Tento postup zcela bezpečně vymaže všechny formátovací příkazy z původního kopírovaného textu a následně pak není problém s chybným zobrazením tohoto textu v online náhledu protokolu.

To, co je vidět v online náhledu protokolu, se pak také zobrazí ve vygenerovaném pdf. I zde však musíme upozornit, že používaná knihovna "pdf" creatoru je externím programem. A ve výjímečných případech se může stát, že ve vygenerovaném pdf je text zobrazen odlišně od on-line náhledu (některému typu formátu nemusí pdf knihovna "rozumět"). Toto se zpravidla odstraní malou změnou formátu v zadání.

on-line náhled protokolu:


vygenerované pdf protokolu:


Nepříjemnou vlastností používané externí knihovny pdf, na kterou musíme také upozornit je její obecná vlastnost "ignorace" zadaného způsobu zarovnání textu do bloku ve vygenerovaném pdf protokolu v případě, že zadaný text se nachází v tomto protokolu v tabulce.

V online náhledu protokolu je text dle zadání v poli zarovnán do bloku:

Ale po vygenerování do pdf je zarovnání textu vlevo: (bohužel tuto vlastnost pdf knihovny nezbývá než akceptovat):


FUNKCE KATALOGU PŘEDDEFINOVANÝCH TEXTŮ k danému "formátovacímu" oknu:
Vpravo nad "formátovacím" polem je ikona katalogu. Tento katalog slouží k ukládání předdefinovaných textů pro toto okno, které lze pak z tohoto katalogu načítat a následně pak v poli libovolně editovat. Ulehčuje to práci v případě, že u zakázek musíme vepisovat poměrně často texty, které se celé opakují nebo se z větší části opakují. Poprvé tedy takový text vložíme do katalogu. Následně už jej pak z katalogu pouze načítáme a následně edituje (vůbec nebo málo podle aktuální situace přizpůsobení vloženého textu konkrétní zakázce).