Historie revizí

Verze Stav Datum vydání Přehled změn
1.1.0 Vydáno 13.6.2016
  • Výpočtová metodika dle Sharpa - bodové vazby
  • Pomocný výpočet pro více separačních vrstev (vícevrstvá kročejová izolace)
  • Grafické výstupy - umožňují grafické porovnání kmitočtových průběhů různých skladeb
  • Doplněny souhrnné tabulky do výstupů
  • Doplněna možnost přidání poznámek k hodnocení v protokolu
1.0.1 Vydáno 27.2.2015
  • Katalog skladeb - možnost editace
  • Katalog skladeb - možnost zadávat změřené skladby (váženou hodnotou, hodnotami pro jednotlivé kmitočty)
1.0.0 Vydáno 18.12.2014
  • Vydána první verze aplikace AKUSTIKA