Historie revizí

¨

Verze Stav Datum vydání Přehled změn
2.1.2 Vydáno 15.4.2024
  • Doplňující informace o nutnosti kombinovaného opatření při použití protiradonové izolace je nově zobrazována i při vysokém radonovém indexu stavby.
2.1.1 Vydáno 30.6.2020
  • Upraven výpočet vícevrstvé izolace. Algoritmus nyní automaticky volí vhodnější metodu pro výpočet mezi zachováním rozdělení na vrtsvy, nebo spojení do jedné vrstvy.
2.1.0 Vydáno 30.4.2020
  • Možnost zadat více protiradonovou izolaci z více materiálů
  • Nový pomocník pro stanovení návrhové OAR v půdním vzduchu
  • Doplněna automatická poznámka pro izolaci v konstrukci s podlahovým výtápěním nebo vrstvou s vyšší propustností
2.0.0 Vydáno 2.10.2019
  • Aktualizace programu na novou normu ČSN 73 0601:2019
1.1.1 Vydáno 27.4.2018
  • Opravena chyba ve zobrazování zadávacích polí
1.1.0 Vydáno 6.1.2017
  • Aktualizován způsob stanovení směrné hodnoty OAR dle vyhl. č. 422/2016 Sb.
1.0.1 Vydáno 12.8.2015
  • Úprava stanovení minimální tloušťky izolace v případě svislé konstrukce v propustném podloží
1.0.0 Vydáno 1.12.2014
  • Vydána první verze aplikace ANTIRADON