Historie revizí

Verze Stav Datum vydání Přehled změn
1.3.1 Vydáno 9.12.2021
 • Opava výpočtu a grafického zobrazení (v některých případech mohlo docházet k rozdílu mezi grafickým znázorněním a protokolem).
1.3.0 Vydáno 4.3.2016
 • Automatická aktualizace čisté plochy vtoku a výtoku při změně celkové plochy
 • Oprava stanovení kruhové plochy vtoku a výtoku
 • Úprava výpočtu místního odporu pro clonu na vtoku a výtoku
 • Úprava automatického stanovení velikosti kroku itarace (nové řešení umožňuje dosáhnout výsledků pro všechny běžné případy)
 • Oprava zobrazení grafických výstupů
1.2.0 Vydáno 30.9.2015
 • Možnost zadat pro každý úsek odlišné okrajové podmínky
 • Možnost definovat parametry vzduchu vstupujícího do vzduchové vrstvy při proudění zajišťované pomocí ventilátoru
 • Pomocný výpočet pro stanovení plochy vtoku a výtoku
 • Zlepšení stability výpoču a oprava chyb
1.1.0 Vydáno 29.6.2015
 • Oprava zahrnutí vlivu šířky úseku při výpočtu relativní vlhkosti vzduchu ve větrané vzduchové vrstvě
1.0.1 Vydáno 10.11.2014
 • Doplněn pomocný výpočet pro stanovení tepelného toku způsobeného sáláním vůči obloze
1.0.0 Vydáno 26.8.2014
 • Vydána první verze aplikace Tepelná technika DUTINA umožňující výpočet parametrů větrané vzduchové vrstvy