Balíček Energetický specialista - komplet

Jedná se o komplexní řešení DEKSOFT pro náročného energetického specialistu. Jedná se o nejkomplexnější řešení na trhu. V rámci balíčku je možné programy získat s velkou množstevní slevou 50% oproti součtu cen jednotlivých programů.

    

Základem balíčku jsou programy TEPELNÁ TECHNIKA 1D (pro tepelnětechnické výpočty skladeb konstrukcí) a ENERGETIKA (pro tvorbu energetického modelu). Tyto programy jsou dostačující pro vytvoření PENB. ENERGETIKA jako jediný program na trhu umožňuje výpočet PENB měsíčním i hodinovým výpočtem dle ČSN EN ISO 13790.

Program KOMFORT umožňuje výpočty letní tepelné stability, které jsou nezbytné při návrhu pasivních domů. Program TEPELNÁ TECHNIKA 2D umožňuje výpočty lineárních činitelů prostupu tepla stavebních detailů. Na základě těchto výpočtů je možné podrobně vypočítat přirážku na tepelné vazby při výpočtu energetické náročnosti budov. Program FVE je určen pro výpočty a dimenzování fotovoltaických elektráren. Tento program využívá americké výpočtové jádro Energy+, které umožňuje provádět velmi podrobné a přesné výpočty veškerých možných typů fotovoltaických elektráren (akumulace do vody, akumulace do baterií, napojení na rozvodnou síť atd.). Program FVE doplňuje 3D EDITOR, který umožňuje zadání grafického 3D modelu pro zohlednění stínění fotovoltaických elektráren okolními stínícími prvky.

Program NZÚ umožňuje vytvoření kompletního energetického posudku pro dotační program NZÚ, a to pro všechny dotační oblasti, které vyžadují výpočet. Program NZÚ pracuje s výsledky výpočtů všech výše uvedených programů, a to pro stávající i návrhové stavy budov, a kompletuje tyto výsledky do uceleného dokumentu dle požadavků SFŽP. Program VARIANTY je podobný jako program NZÚ. Také kompletuje výsledky výpočtových programů a umožňuje vytvoření veškerých typů energetických posudků a energetických auditů dle zákona 406/2000 Sb. Oproti programu NZÚ obsahuje komplexní ekonomické posouzení a posouzení emisí škodlivých látek. 

Žádné z konkurenčních řešení neobsahuje: