Balíček Energetický specialista - PENB II.

Jedná se o základní řešení DEKSOFT pro energetického specialistu. Balíček tvoří programy TEPELNÁ TECHNIKA 1D (pro tepelnětechnické výpočty skladeb konstrukcí), ENERGETIKA (pro tvorbu energetického modelu) a VARIANTY (pro podrobné posouzení doporučených opatření). V rámci balíčku je možné programy získat s velkou množstevní slevou 30% oproti součtu cen jednotlivých programů.

  Varianty