Balíček Energetický specialista - PENB I.

Jedná se o základní řešení DEKSOFT pro energetického specialistu. Balíček tvoří programy TEPELNÁ TECHNIKA 1D (pro tepelnětechnické výpočty skladeb konstrukcí) a ENERGETIKA (pro tvorbu energetického modelu). Tyto programy jsou dostačující pro vytvoření PENB. V rámci balíčku je možné programy získat s množstevní slevou 20% oproti součtu cen jednotlivých programů.