Historie revizí

VerzeStavDatum vydáníPřehled změn
1.2.8
Vydáno
25.9.2018
 • Do protokolu byl doplněn graf profilu spotřeby pro zadání pomocí souboru CSV
1.2.7
Vydáno
22.5.2018
 • Přidána možnost stažení výsledků s hodinovým intervalem ve formátu XLSX
1.2.6
Vydáno
30.6.2017
 • Upravena možnost sledování spotřeby v případě systému s bateriemi. Nově se do sledované spotřeby započítává i volná kapacita baterií.
1.2.5
Vydáno
14.6.2017
 • Možnost omezení výroby FVE v případě, že není k dispozici dostatečný odběr elektrické energie
 • Do protokolu doplněna celková produkce FVE
1.2.4
Vydáno
28.3.2017
 • Možnost zobrazit soubor varování a chybových hlášení pro všechny výpočty
 • Vylepšen systém automatické opravy 3D modelu při použití 3D Editoru
1.2.3
Vydáno
14.3.2017
 • Možnost zadání profilu spotřeby elektrické energie a teplé vody pomocí souboru ve formátu CSV
 • Doplněny typové diagramy dodávky pro rok 2017
1.2.2
Vydáno
1.3.2017
 • Opraven problém s aktivací zásobníku pro předehřev z FVE s velkým objemem
1.2.1
Vydáno
21.10.2016
 • Upraven způsob zadání jmenovitého výkonu s důrazem na větší přehlednost
1.2.0
Vydáno
11.10.2016
 • Možnost podrobného zadání zastínění panelů pomocí programu 3D Editor
1.1.2
Vydáno
3.10.2016
 • Doplněna možnost zadání ohmické ztráty v rozvodech
1.1.1
Vydáno
26.8.2016
 • Možnost ukládání profilů spotřeby elektrické energie a teplé vody do katalogu
 • Katalog profilů spotřeby elektrické energie dle typových diagramů dodávky
 • Katalog profilů spotřeby teplé vody dle ČSN 06 0320
1.1.0
Vydáno
18.8.2016
 • Přidány referenční klimatická data pro okresní města dle ČHMI
 • Přidána možnost výpočtu akumulace do teplé vody
1.0.1
Vydáno
28.6.2016
 • Doplněn pomocný výpočet pro stanovení teplotních koeficientů fotovoltaických panelů
1.0.0
Vydáno
2.6.2016
 • Vydána první verze programu FVE