Historie revizí

Verze Stav Datum vydání Přehled změn

1.3.1

Vydáno

16.5.2023

 • V nabídce klimatických dat byla zneaktivněna již neaktuální data ČHMÚ. Pro výpočty doporučujeme používat klimatická data ze systému PVGIS.

1.3.0

Vydáno

27.5.2021

 • Doplněna možnost výpočtu pro případy, kdy FVE nepokrývá celkovou spotřebu elektrické energie v budově.

1.2.8

Vydáno

25.9.2018

 • Do protokolu byl doplněn graf profilu spotřeby pro zadání pomocí souboru CSV
1.2.7 Vydáno 22.5.2018
 • Přidána možnost stažení výsledků s hodinovým intervalem ve formátu XLSX
1.2.6 Vydáno 30.6.2017
 • Upravena možnost sledování spotřeby v případě systému s bateriemi. Nově se do sledované spotřeby započítává i volná kapacita baterií.
1.2.5 Vydáno 14.6.2017
 • Možnost omezení výroby FVE v případě, že není k dispozici dostatečný odběr elektrické energie
 • Do protokolu doplněna celková produkce FVE
1.2.4 Vydáno 28.3.2017
 • Možnost zobrazit soubor varování a chybových hlášení pro všechny výpočty
 • Vylepšen systém automatické opravy 3D modelu při použití 3D Editoru
1.2.3 Vydáno 14.3.2017
 • Možnost zadání profilu spotřeby elektrické energie a teplé vody pomocí souboru ve formátu CSV
 • Doplněny typové diagramy dodávky pro rok 2017
1.2.2 Vydáno 1.3.2017
 • Opraven problém s aktivací zásobníku pro předehřev z FVE s velkým objemem
1.2.1 Vydáno 21.10.2016
 • Upraven způsob zadání jmenovitého výkonu s důrazem na větší přehlednost
1.2.0 Vydáno 11.10.2016
 • Možnost podrobného zadání zastínění panelů pomocí programu 3D Editor
1.1.2 Vydáno 3.10.2016
 • Doplněna možnost zadání ohmické ztráty v rozvodech
1.1.1 Vydáno 26.8.2016
 • Možnost ukládání profilů spotřeby elektrické energie a teplé vody do katalogu
 • Katalog profilů spotřeby elektrické energie dle typových diagramů dodávky
 • Katalog profilů spotřeby teplé vody dle ČSN 06 0320
1.1.0 Vydáno 18.8.2016
 • Přidány referenční klimatická data pro okresní města dle ČHMI
 • Přidána možnost výpočtu akumulace do teplé vody
1.0.1 Vydáno 28.6.2016
 • Doplněn pomocný výpočet pro stanovení teplotních koeficientů fotovoltaických panelů
1.0.0 Vydáno 2.6.2016
 • Vydána první verze programu FVE