Historie revizí

Verze Stav Datum vydání Přehled změn
2.0.1 Vydáno 18.6.2020
 • Aktivována funkce importu gbXML souboru.
2.0.0 Vydáno 12.6.2020
 • Vydána Beta-verze nového modulu Komfort EP umožňující výpočet letní tepelné stability s pomocí vytvoření 3D modelu.
1.1.3 Vydáno 6.6.2017
 • Upraven způsob započtení podílu plochy neprůsvitných částí výplně
1.1.2 Vydáno 29.11.2016
 • Oprava pomocného výpočtu pro stanovení zastíněné plochy (v některých případech mohlo dojít k záměně výšky a šířky okna)
1.1.1 Vydáno 27.4.2015
 • Upraven výpočet tepelného toku zeminou dle EN ISO 13370
1.1.0 Vydáno 6.1.2015
 • Přidán nový modul pro výpočty dle slovenských technických norem
 • Možnost zvolit intenzitu slunečního záření dle ČSN 73 0540-3 bez rozdělení na jednotlivé složky (přímé, difuzní, odražené)
 • Dolnění vyhodnocení maximálního počtu hodin s překročenou maximální požadovanou teplotou vnitřního vzduchu
 • Výpočet parametrů tepelného komfortu dle EN ISO 7730 včetně nových grafických výstupů
 • Nový jazyk aplikace - slovenština
1.0.2 Vydáno 3.11.2014
 • Přidán graf tepelných toků
 • Přidán graf násobnosti výměny vzduchu
1.0.1 Vydáno 25.8.2014
 • Úprava zobrazování intenzity slunečního záření v protokolu
1.0.0 Vydáno 13.6.2014
 • Vydána první verze aplikace Tepelná technika KOMFORT umožňující výpočet a posouzení letní a zimní tepelné stability