Historie revizí

Verze Stav Datum vydání Přehled změn
2.1.5 Vydáno 15.6.2023

Modul EP:

 • Úprava výpočtu více podlah na zemině, kdy v předchozích verzích mohl výpočet při zadání více podlah na zemině v jedné místnosti skončit chybou.
- Vydáno 7.11.2022

Modul EP:

 • Import gbXML - doplněna automatická oprava pořadí bodů v gbXML souboru exportovaném z DesignBuilder v7. Chybné pořadí bodů mohlo způsobit chybu při výpočtu.
2.1.4 Vydáno 21.9.2022

Modul EP:

 • Oprava výpočtu pro podlahu na zemině s úrovní čisté podlahy pod terénem, který končil chybou.
2.1.3 Vydáno 20.7.2022

Modul EP:

 • Revidováno zadání parametrů zasklení.
 • Doplněn katalog zasklení.
- Vydáno 11.1.2022
 • Doplněna možnost tisku Tutulní strany.
 • Doplněna možnost přidat do protokolu sekci Závěr.
2.1.2 Vydáno 26.5.2021

Modul EP:

 • Upraven výpočet pro zadání s více místnostmi s podlahou na zemině. V předchozích verzích zadání více podlah na zemině způsobilo chybu ve výpočtu.
2.1.1 Vydáno 20.1.2021

Modul EP:

 • Oprava chyby výpočtu v případě zadání vlastního profilu větrání místnosti.
 • Oprava načítání průběhu teplot do protokolu v případě většího množství místností.
 • Oprava zobrazení hodnot v souhrnné tabulce.
2.1.0 Vydáno 4.12.2020

Modul EP:

 • Ve výpočtu nově nejsou zahrnuty vrstvy, které jsou v programu Tepelná technika 1D označeny příznakem "Uvažovat ve výpočtu" > NE.
 • Při chybě při výpočtu se nově místo protokolu zobrazí výpis chybových hlášení.
 • Oprava aktualizace parametru "Umístění konstrukce" při změně zadání v programu Tepelná technika 1D.
 • Oprava kontroly zadání pro parametry výplní otvorů.
 • Import gbXML: Pro stínicí překážky se nově importuje i ID prvku z gbXML souboru pro jednodušší orientaci.
 • 3D náhled: K jednotlivým plochám bylo doplněno zvýraznění hran pro větší přehlednost.
 • Odstraněno označení BETA.
2.0.2 Vydáno 20.11.2020
 • Zimní tepelná stabilita: upraven výpočet pro konstrukci podlahy na zemině.
2.0.1 Vydáno 18.6.2020
 • Aktivována funkce importu gbXML souboru.
2.0.0 Vydáno 12.6.2020
 • Vydána Beta-verze nového modulu Komfort EP umožňující výpočet letní tepelné stability s pomocí vytvoření 3D modelu.
1.1.3 Vydáno 6.6.2017
 • Upraven způsob započtení podílu plochy neprůsvitných částí výplně
1.1.2 Vydáno 29.11.2016
 • Oprava pomocného výpočtu pro stanovení zastíněné plochy (v některých případech mohlo dojít k záměně výšky a šířky okna)
1.1.1 Vydáno 27.4.2015
 • Upraven výpočet tepelného toku zeminou dle EN ISO 13370
1.1.0 Vydáno 6.1.2015
 • Přidán nový modul pro výpočty dle slovenských technických norem
 • Možnost zvolit intenzitu slunečního záření dle ČSN 73 0540-3 bez rozdělení na jednotlivé složky (přímé, difuzní, odražené)
 • Dolnění vyhodnocení maximálního počtu hodin s překročenou maximální požadovanou teplotou vnitřního vzduchu
 • Výpočet parametrů tepelného komfortu dle EN ISO 7730 včetně nových grafických výstupů
 • Nový jazyk aplikace - slovenština
1.0.2 Vydáno 3.11.2014
 • Přidán graf tepelných toků
 • Přidán graf násobnosti výměny vzduchu
1.0.1 Vydáno 25.8.2014
 • Úprava zobrazování intenzity slunečního záření v protokolu
1.0.0 Vydáno 13.6.2014
 • Vydána první verze aplikace Tepelná technika KOMFORT umožňující výpočet a posouzení letní a zimní tepelné stability