Omezit pro: 
prosinec 2021
ENEX + NZÚ
2. 12. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Článek popisuje postup vkládání hlášenek na ENEX pro účely NZÚ. Poslední aktualizace 10.12.2021.
září 2021
Nová zelená úsporám - nové výzvy
24. 9. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Základní obsah nové výzvy v zavedeném programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Co je nového a co zůstává?
březen 2020
Trendy ve výstavbě pasivních domů
19. 3. 2020 | Autor: Ing. Ondřej Židek
Rozhovor s Ondřejem Židkem z GSERVISu na téma trendů v pasivních domech.
listopad 2015
Novinky v aplikacích pro NZÚ 2015/10
20. 11. 2015 | Autor: Ing. Jan Stašek
V příspěvku je proveden souhrn změn a novinek v aplikacích a modulech pro 3. výzvu pro rodinné domy v rámci Nové zelené úsporám.
Pro zpracování energetického hodnocení v rámci 3. výzvy pro rodinné domy Nové zelené úsporám je určen modul s názvem NZÚ 2015/10 v aplikaci ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA 1D i aplikaci pro tvorbu energetického hodnocení NZÚ.
   

Pro soubory vypracované ve starších modulech je nutné je překlopit do modulu NZÚ 2015/10 a to jak v ENERGETICE, tak v TEPELNÉ TECHNICE 1D.


V aplikaci ENERGETIKA zůstává rozsah zadání shodný s předchozí výzvou.

V aplikaci TEPELNÁ TECHNIKA 1D je nově nutné zvolit položku "Charakter konstrukce z pohledu NZÚ" v případě, že chcete. aby se konstrukce propsala do Krycího listu.


Pro materiály, u kterých se hodnotí deklarovaná tepelná vodivost je nutné zvolit volbu "Uvažovat lambda,d do KL" > "ANO", aby se materiál zobrazil v krycím listu.


Další postup je stejný jako v předchozích verzích aplikace NZÚ. Do aplikace NZÚ 2015/10 nahrajete výpočty provedené v modulech NZÚ 2015/10 v aplikacích ENERGETIKA a TEPELNÁ TECHNIKA 1D (UPOZORNĚNÍ: V obou aplikacích musí být proveden výpočet v modulech NZÚ 2015/10, pokud bude výpočet proveden v jiných modulech, výpočet se nabídce nezobrazí). V případě žádosti o podporu v oblasti B (pasivní domy) je potřeba mít proveden výpočet i v modulu ČSN v aplikaci KOMFORT.

Největší změnou v aplikaci NZÚ 2015/10 je zahrnutí nových oblastí podpory (zejména fotovoltaika) a rozšíření počtu polí pro automatické generování krycího listu.
listopad 2014
Vstupuje hodnota n50 do výpočtu energetické náročnosti přirozeně větraných budov?
4. 11. 2014 | Autor: Ing. Martin Varga
Na technickou podporu jsme dostali zajímavý dotaz ohledně zadávání násobnosti výměnu vzduchu v SW Energetika. Tazatel se ptá, zda vstupuje větrání netěsnostmi konstrukcí (hodnota n50) do výpočtu energetické náročnosti v případě, že ke zóna přizozeně větraná. Danou problematiku konzultoval se zástupci SFŽP a ČVUT a dostal informaci, že pokud někdo uvažuje ve výpočtu s hodnotou n50, postupuje v rozporu s ČSN EN ISO 13789. Pojďme se na tuto problematiku podívat podrobněji.
červen 2014
Odečet ploch a objemů ve 3D
11. 6. 2014 | Autor: Ing. Jan Stašek
Tento příspěvek ukazuje možnosti odečtu ploch a objemů pomocí programu SketchUp. Příspěvek je doplněn manuálem a videoukázkou.
květen 2014
Jaký je rozdíl mezi ΔUem v Energetice a ΔU v Tepelné technice 1D?
19. 5. 2014 | Autor: Ing. Martin Varga
Ve výpočtech se samostatně zohledňují přirážky na tepelné mosty a tepelné vazby. Kdy a jak zohlednit jednotlivé případy popisuje tento příspěvek.