Historie revizí

VerzeStavDatum vydáníPřehled změn
1.6.0
Vydáno
22.7.2019
 • Nové výpočtové jádro s novým generátorem výpočetní sítě, který umožňuje generování sítě s nižší hustotou pro rychlejší průběh výpočtu.
 • Opravena chyba, kdy ve výjimečném případě při výpočtu souborů s velkým množstvím detailů, nebyly některé s detailů vypočteny.
1.5.1
Vydáno
8.4.2019
 • Nový systém ukládání obrázků zabraňující výraznému zvyšování velikosti souboru DKP v případě zadání velkého množství detailů
1.5.0
Vydáno
11.1.2019
 • Přepracovaný systém přípravy detailů pro odeslání na výpočet
1.4.1
Vydáno
4.9.2018
 • Doplněna možnost výběru okrajových podmínek, pro které má být posouzen teplotní faktor vnitnřího povrchu
 • Upraveny hodnoty odporů při přestupu tepla při hodnocení teplotního faktoru dle STN 73 0540-2
1.4.0
Vydáno
22.8.2018
 • Aktualizace výpočtů lineárního činitele tepelné vodivosti dle nové evropské normy ČSN EN ISO 10211:2018 a STN EN ISO 10211:2018
 • Možnost přidat libovolný počet čelnů U a b pro výpočet lineárního činitele tepelné vodivosti
 • Funkce "kapátko" umožňující rychlý výběr zadaného materiálu na základě výběru konkrétní oblasti v detailu
 • Možnost hromadné aktivace / deaktivace výpočtů pro všechny detaily
1.3.2
Vydáno
29.6.2018
 • Aktualizace výpočtového jádra řešící výjiměčně se vyskytující problémy při výpočtu u geometrií s velmi malými prvky.
1.3.1
Vydáno
15.6.2018
 • Zlepšená práce s nahráváním obrázků výsledků pro použití v protokolu
1.3.0
Vydáno
29.5.2018
 • Okrajové podmínky lze nyní zadávat dle ČSN 73 0540-3 a STN 73 0540-3
 • Vyhodnocení požadavků na vnitnří povrchovou teplotu a teplotní faktor vnitřního povrchu je možné provést dle ČSN 73 0540-2 i dle STN 73 0540-2
1.2.1
Vydáno
16.5.2018
 • Do nastavení detailu byla přidána možnost nastavení tolerance pro slučování blízkých bodů při odeslání na výpočet. Tato funkce umožňuje částečně eliminovat chyby v importované geometrii v DXF.
1.2.0
Vydáno
10.5.2018
 • Aktualizace výpočtového jádra řešící problémy s dokončením výpočtu některých typů detailů
1.1.3
Vydáno
9.3.2018
 • Opraveno vkládání položek z katalogu, kdy v některých případech mohlo dojít k několikanásobnému vložení
1.1.2
Vydáno
4.12.2017
 • Doplněna možnost nastavení počtu iterací pro výpočet vlhkostního pole
 • Opraven import eliptických tvarů z formátu DXF
1.1.1
Vydáno
28.11.2017
 • Aktualizace výpočtového jádra (vyřešeny problémy v případě detailů s výrazným rozdílem maximální a minimální délky cesty)
1.1.0
Vydáno
22.11.2017
 • Aktualizace výpočtového jádra (oprava zobrazení hodnoty tepelného toku a chyby při generování sítě v některých detailech)
 • Doplnění zobrazení výsledků výpočtu tepelného toku
1.0.2
Vydáno
15.11.2017
 • Opraveno dvojí započítávání bezpečnostní přirážky při výpočtu fRsi,cr
1.0.1
Vydáno
7.11.2017
 • Přidána možnost automatického posunu importovaného DXF souboru
1.0.0
Vydáno
30.10.2017
 • Vydána první verze programu Tepelná technika 2D