Historie revizí

Verze Stav Datum vydání Přehled změn
- Vydáno 1.12.2022
 • Nasazen nový systém řízení výpočtů umožňující provést výpočet detailů z extrémním počtem buněk výpočetní sítě.
- Vydáno 11.1.2022
 • Doplněna možnost tisku Tutulní strany
 • Doplněna možnost přidat do protokolu sekci Závěr
1.7.0 Vydáno 26.1.2021
 • Nové výpočtové jádro s možností automatického výpočtu tepelné vodivost dutin uvnitř rám oken. Pro použití tohoto výpočtu stačí v menu Materiály aktivovat volbu "DUT" a zvolit typ vzduchové dutiny uvnitř rámu okna.
1.6.0 Vydáno 22.7.2019
 • Nové výpočtové jádro s novým generátorem výpočetní sítě, který umožňuje generování sítě s nižší hustotou pro rychlejší průběh výpočtu.
 • Opravena chyba, kdy ve výjimečném případě při výpočtu souborů s velkým množstvím detailů, nebyly některé s detailů vypočteny.
1.5.1 Vydáno 8.4.2019
 • Nový systém ukládání obrázků zabraňující výraznému zvyšování velikosti souboru DKP v případě zadání velkého množství detailů
1.5.0 Vydáno 11.1.2019
 • Přepracovaný systém přípravy detailů pro odeslání na výpočet
1.4.1 Vydáno 4.9.2018
 • Doplněna možnost výběru okrajových podmínek, pro které má být posouzen teplotní faktor vnitnřího povrchu
 • Upraveny hodnoty odporů při přestupu tepla při hodnocení teplotního faktoru dle STN 73 0540-2
1.4.0 Vydáno 22.8.2018
 • Aktualizace výpočtů lineárního činitele tepelné vodivosti dle nové evropské normy ČSN EN ISO 10211:2018 a STN EN ISO 10211:2018
 • Možnost přidat libovolný počet čelnů U a b pro výpočet lineárního činitele tepelné vodivosti
 • Funkce "kapátko" umožňující rychlý výběr zadaného materiálu na základě výběru konkrétní oblasti v detailu
 • Možnost hromadné aktivace / deaktivace výpočtů pro všechny detaily
1.3.2 Vydáno 29.6.2018
 • Aktualizace výpočtového jádra řešící výjiměčně se vyskytující problémy při výpočtu u geometrií s velmi malými prvky.
1.3.1 Vydáno 15.6.2018
 • Zlepšená práce s nahráváním obrázků výsledků pro použití v protokolu
1.3.0 Vydáno 29.5.2018
 • Okrajové podmínky lze nyní zadávat dle ČSN 73 0540-3 a STN 73 0540-3
 • Vyhodnocení požadavků na vnitnří povrchovou teplotu a teplotní faktor vnitřního povrchu je možné provést dle ČSN 73 0540-2 i dle STN 73 0540-2
1.2.1 Vydáno 16.5.2018
 • Do nastavení detailu byla přidána možnost nastavení tolerance pro slučování blízkých bodů při odeslání na výpočet. Tato funkce umožňuje částečně eliminovat chyby v importované geometrii v DXF.
1.2.0 Vydáno 10.5.2018
 • Aktualizace výpočtového jádra řešící problémy s dokončením výpočtu některých typů detailů
1.1.3 Vydáno 9.3.2018
 • Opraveno vkládání položek z katalogu, kdy v některých případech mohlo dojít k několikanásobnému vložení
1.1.2 Vydáno 4.12.2017
 • Doplněna možnost nastavení počtu iterací pro výpočet vlhkostního pole
 • Opraven import eliptických tvarů z formátu DXF
1.1.1 Vydáno 28.11.2017
 • Aktualizace výpočtového jádra (vyřešeny problémy v případě detailů s výrazným rozdílem maximální a minimální délky cesty)
1.1.0 Vydáno 22.11.2017
 • Aktualizace výpočtového jádra (oprava zobrazení hodnoty tepelného toku a chyby při generování sítě v některých detailech)
 • Doplnění zobrazení výsledků výpočtu tepelného toku
1.0.2 Vydáno 15.11.2017
 • Opraveno dvojí započítávání bezpečnostní přirážky při výpočtu fRsi,cr
1.0.1 Vydáno 7.11.2017
 • Přidána možnost automatického posunu importovaného DXF souboru
1.0.0 Vydáno 30.10.2017
 • Vydána první verze programu Tepelná technika 2D