Historie revizí programu 3D EDITOR

Verze Stav Datum vydání Přehled změn
1.1.0 Vydáno 28.8.2020
  • Doplněna podpora formátu gbXML (více informací o možnostech tohoto formátu zde: 3D modelování). Při importu jsou importovány všechny konstrukce a stínící překážky s výjimkou výplní otvorů, které nejsou importovány. Import výplní otvorů by zvýšil dobu výpočtu bez vlivu na přesnost výsledku.
1.0.1 Vydáno 28.3.2017
  • Vylepšena automatické opravy nevhodně generovaných souborů
1.0.0 Vydáno 11.10.2016
  • Vydána první verze programu 3D EDITOR umožňující zadat geometrii pro potřeby programu FVE