Modul TEPELNÉ ZTRÁTY

Základní informace

Modul TEPELNÉ ZTRÁTY je určen k výpočtu návrhové tepelné ztráty a návrhového tepelného výkonu dle ČSN EN 12 831 pro návrh otopných těles ve vytápěných místnostech. Podrobné zadání po místnostech pro účely výpočtu tepelných ztrát je možné následně přenést do jiného modulu programu ENERGETIKA, například modulu MĚSÍČNÍ VÝPOČET a využít je pro výpočet PENB.

Co konkrétně modul umožňuje:

Katalogy

Modul obsahuje katalog otopných těles.