TERMOHYDRAULIKA

Základní informace

Modul je určen pro komplexní návrh otopné soustavy. Modul obsahuje termohydraulické výpočty otopných soustav. Modul umožňuje: