3D EDITOR

SPUSTIT

editor 3D EDITOR je program na zadanie 3D geometrie objektu a okolia. V súčasnej verzii je 3D zadanie prepojené s programom FVE a umožňuje presné stanovenie zatienenej časti fotovoltaického systému pri výpočte produkovanej elektrickej energie

Program je možné vyskúšať na 14 dní zadarmo (viac info TU).

Základné informácie

3D EDITOR je program na zadanie 3D geometrie objektu a okolia. V súčasnej verzii je 3D zadanie prepojené s programom FVE a umožňuje presné stanovenie zatienenej časti fotovoltaického systému pri výpočte produkovanej elektrickej energie.

Hlavné vlastnosti programu

Videoukážka

Import 3D geometrie

Výpočet fotovoltaickej elektrárne často vyžaduje posúdiť vplyv tienenia tieniacimi objektmi (napr. budovami). Aby sme mohli tienenie posúdiť, vyvinuli sme grafický program 3D EDITOR, v ktorom síce nie je možné 3D objekty modelovať, ale je možné ich načítať pomocou formátu gbXML (viac o formáte a 3D modelovaní TU) a Collada (otvorený formát pre prenos 3D geometrie). S načítaným modelom je potom možné v programe 3D EDITOR ďalej pracovať – je možné model natáčať, posúvať a tiež na ňom označovať plochy, ktoré reprezentujú fotovoltaický panel. Pri importe je vždy vhodné geometriu pre potreby výpočtu čo najviac zjednodušiť, aby sa nadmerne nepredlžovala doba výpočtu.