DUTINA

SPUSTIT

Program pre tepelnotechnické výpočty vetraných vzduchových vrstiev. Program umožňuje výpočty priebehu tepla aj vlhkosti vo vetranej vzduchovej vrstve konštrukcie. Výsledky je možné porovnávať s tepelnotechnickými požiadavkami na konštrukcie podľa ČSN 73 0540-2 a podľa STN 73 0540-2.
 
Program je možné vyskúšať na 14 dní zadarmo (viac info TU).

 

Základné informácie

 

DUTINA je program na výpočet rýchlosti prúdenia, teplotných a vlhkostných podmienok vo vetranej vzduchovej vrstve. Výsledky je možné porovnať s tepelnotechnickými požiadavkami ČSN 73 0540-2.

Pomocou programu je možné vytvoriť:

Výpočty sú realizované podľa noriem:

Videoukážka

Ukážku práce v programe nájdete v nasledujúcom videu (odporúčame sledovať video v režime "celá obrazovka").

Previazanie s ostatnými programami