AKUSTIKA

SPUSTIT

Program pre výpočty nepriezvučnosti konštrukcií. Program umožňuje výpočty vzduchovej a kročajovej nepriezvučnosti jednoduchých aj dvojitých konštrukcií. Výsledky je možné porovnávať s požiadavkami na konštrukcie podľa ČSN 73 0532.
 
Program je možné vyskúšať na 14 dní zadarmo (viac info TU).

 

Základné informácie

 

AKUSTIKA je program pre výpočty nepriezvučnosti konštrukcií budov. Pomocou programu je možné výpočtovo posudzovať nepriezvučnosť jednoduchých aj dvojitých konštrukcií.

 

Pomocou programu je možné:

Výpočty sú realizované podľa noriem:

Výpočty sú realizované podľa publikácií:

Videoukážka

Ukážku práce v programe nájdete v nasledujúcom videu (odporúčame sledovať video v režime "celá obrazovka").