Moduly programu

Zoznam modulov

Program AKUSTIKA ponúka iba jeden modul:

Rozdelenie podľa krajín použitia

Modul ČSN je určený primárne na použitie v Českej republike. Modul je súčasťou programu AKUSTIKA pre Českú republiku. Modul ponúka vyhodnocovanie výsledných hodnôt vzduchovej a kročajovej nepriezvučnosti voči českým normovým požiadavkám. Všetky výpočty sú ale podľa medzinárodných noriem alebo všeobecných fyzikálnych princípov. Modul ČSN je teda pre výpočty využiteľný aj v iných krajinách. Ponúkame teda tento modul aj ako súčasť programu AKUSTIKA pre Slovensko. Do budúcnosti plánujeme využiť tento modul aj na medzinárodné využitie.

Moduly určené na použitie v Českej republike Moduly určené na použitie na Slovensku Moduly určené na medzinárodné využitie
  Žiadne moduly nie sú k dispozícii