KOMFORT

SPUSTIT

Program pre priebehu teploty vzduchu v miestnosti v letnom aj zimnom období a stanovenie parametrov tepelnej pohody v miestnosti. Výsledky je možné porovnávať s tepelnotechnickými požiadavkami na letnú a zimnú tepelnú stabilitu podľa ČSN 73 0540-2 a podľa STN 73 0540-2.
 
Program je možné vyskúšať na 14 dní zadarmo (viac info TU).

Základné informácie

KOMFORT je program na výpočet letnej a zimnej tepelnej stability miestností. Pre letné obdobie sa stanovuje priebeh teploty vzduchu v miestnosti. Pre zimné obdobie sa stanovuje priebeh chladnutia miestnosti po prerušení vykurovania. Výsledky je možné porovnať s tepelnotechnickými požiadavkami ČSN 73 0540-2.

Pomocou programu je možné vytvoriť:

Výpočty sú realizované podľa noriem:

VideoukáŽka

Ukážku práce v programe nájdete v nasledujúcom videu (odporúčame sledovať video v režime "celá obrazovka").


Previazanie s ostatnými programami