Testovanie programu KOMFORT

Program KOMFORT úspešne prešiel nasledujúcim testovaním:

Výsledky testovania výpočtu tienenia podľa ČSN EN ISO 13791

V programe KOMFORT bolo modelovaných 6 testovacích prípadov popísaných v ČSN EN ISO 13791. Výsledky testovania sú uvedené v manuáli, ktorý je k dispozícii na stiahnutie TU.

Výsledky testovania výpočtovej metódy podľa ČSN EN ISO 13792

V programe Tepelná technika KOMFORT bolo modelovaných 18 testovacích prípadov popísaných v 
ČSN EN ISO 13792. Výsledky testovania sú uvedené v manuáli, ktorý je k dispozícii na stiahnutie TU.

Súbor zadania testovacích miestností podľa ČSN EN ISO 13792 je k dispozícii na stiahnutie TU.