ENERGETIKA

SPUSTIT


Program je možno vyzkoušet na 14 dní zdarma (více info ZDE).
 
Od 10.3.2020 je účinný zákon č. 378/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 35/2020 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 324/2016 Z.z..

Vykonávacia vyhláška č. 35/2020 Z.z. bola vydaná dňa 2.3.2020. V súčasnej dobe zapracovávame zmeny do modulu ECB programu ENERGETIKA. Ich vydanie predpokladáme najneskôr do 7.4.2020. Ďakujeme za pochopenie vzhľadom k neštandardne krátkej dobe medzi vydaním a platnosťou zmeny vyhlášky.
 
Základní informace
 

ENERGETIKA je program pro výpočet a posouzení energetické náročnosti se širokým rozsahem využití.  Pomocí programu je možné vytvořit:

 • Energetický certifikát budovy (ECB) dle zákona 555/2005 Z.z. a 300/2012 Z.z. a vyhlášek  364/2012 a 324/2016  Z.z. (zatím pouze v režimu normalizovaného hodnocení, provozní hodnocení plánujeme doplnit v budoucnosti)
 • Projektové hodnocení budovy ("Energetický certifikát budovy" na projektovány stav)
 • Výpočty pro certifikaci BREEAM - kredit ENE 01

Mezi výstupy programu patří (vše obsaženo v protolech programu):

 • měrná potřeba tepla na vytápění
 • měrná potřeba chladu na chlazení
 • dílčí dodaná energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení za rok
 • celková dodaná energie za rok
 • celková primární energie za rok (globální ukazatel)
 • průměrný součinitel prostupu tepla
 • atd.

Výpočty jsou realizovány dle evropských a národních norem:

 • STN 73 0540-1 až 3 Tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov...
 • EN ISO 13790 - Energetická náročnost budov - výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení
 • EN ISO 13789 - Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda
 • EN ISO 13370 - Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody
 • EN 15316 - Tepelné soustavy v budovách ...
 • TNI 73 0302 - Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup
 • Atd.

Poznámka: v současnosti pracujeme na aktualizaci evropských norem.

Další podrobnosti k programu najdete na české jazykové mutaci tohoto webu - odkaz ZDE.