gbXML import

Formát IFC nie je v súčasnosti vhodný na prenos informácií z BIM/BEM modelu budovy do programov pre výpočty energetickej náročnosti. Vhodnejším nástrojom formát gbXML, ktorý bol špeciálne na tento účel vytvorený. Program ENERGETIKA umožňuje import zo súboru gbXML.

V súčasnej dobe sú podporované nasledujúce parametre.

Formát gbXML je otvorená schéma vyvinutá na prenos informácií z BIM (Building Information Modeling) do softvéru určeného na stanovenie energetickej náročnosti budov BEM (Building Energy Modeling). Bližšie informácie o tomto formáte a zoznam 3D-CAD programov, ktoré tento formát podporujú nájdete na www.gbxml.org.

Na tvorbu 3D modelu je možné využiť napríklad program DesignBuilder (viac informácií TU). Špeciálnu ponuku na kúpu tohto programu pre tvorbu 3D geometrie pre program Energetika nájdete v našom cenníku.