Výukové materiály

Manuál pre program ENERGETIKA
Kompletný manuál pre program ENERGETIKA je k dispozícii na stiahnutie TU.

vzorové súbory
sú dostupné v úvodnom okne programu ENERGETIKA

Aktuálne sú vystavené vzorové súbory pre hodnotenie ENB v ČR:
RD - MES modul (vyhl. 264/2020 Zb., EN ISO 52 016-1)
AB - MES modul (vyhl. 264/2020 Zb., EN ISO 52 016-1)

(EN ISO 52 016-1 + vyhl. o ENB 264/2020 Zb. pre NZÚ vyhlásenú 09/2021)
vzorový súbor pre východiskový stav "stav NZU RD_A_2021_vzor.dkp"
vzorový súbor pre návrhový stav "navrh NZU RD_A_2021_vzor.dkp"
vzorový súbor pre návrhový stav "navrh NZU-RD_2021_B vzor.dkp"

Aktuálne sú vystavené vzorové súbory pre hodnotenie EHB v SR:
RD - ECB modul (vyhl. 264/2020 Zb., EN ISO 52 016-1)
AB - ECB modul (vyhl. 364/2012 Zb., EN ISO 52 016-1)

ostatné zdroje informícií
vypisované školenia programov DEKSOFT TU
články v technickej knižnici pre ČR TU

články v technickej knižnici pre SR TU