Moduly programu

Zoznam modulov

Program DUTINA ponúka iba jeden modul:

Rozdelenie podľa krajín použitia

Modul ČSN je určený primárne na použitie v Českej republike. Výpočty sú podľa českých noriem, české normy tiež stanovujú národné požiadavky na vetrané vzduchové vrstvy. Modul je súčasťou programu DUTINA pre Českú republiku. Modul ČSN je použiteľný pre všeobecné fyzikálne výpočty vetraných vzduchových vrstiev aj v iných krajinách. Vzhľadom na to, že navrhovanie stavieb na Slovensku je veľmi blízke navrhovaniu stavieb v Českej republike, ponúkame tento modul aj pre slovenské prostredie, aj keď slovenské normy požiadavky na vetrané vzduchové vrstvy nestanovujú. Modul je teda súčasťou programu DUTINA pre Slovensko.

Moduly určené na použitie v Českej republike Moduly určené na použitie na Slovensku Moduly určené na medzinárodné využitie
  Žiadne moduly nie sú k dispozícii