Modul STN

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Tento modul je jedním ze dvou základních modulů programu Tepelná technika 1D (společně s modulem ČSN), který umožňuje provádět komplexní tepelnětechnické posouzení skladeb konstrukcí a výplní otvorů dle slovenských technických norem.

Modul STN umožňuje vypočítat následující tepelnětechnické parametry konstrukcí:

 • Součinitel prostupu tepla dle STN 73 5040-2 a STN EN ISO 6946
 • Součinitel prostupu tepla výplní otvorů dle STN EN ISO 10077-1
 • Nejnižší vnitřní povrchová teplota (teplotní faktor vnitřního povrchu) dle STN 73 0540-4
 • Nejnižší vnitřní povrchová teplota (teplotní faktor vnitřního povrchu) dle STN EN ISO 13788
 • Pokles dotykové teploty podlahy dle STN 73 0540-4
 • Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce a roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce dle STN EN ISO 13788
 • Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce a roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce dle STN 73 0540-4
 • Hmotnostní vlhkost dřevěných prvků v konstrukci pro vyhodnocení rizika biologického ohrožení zabudovaných dřevěných prvků
 • Teplota a relativní vlhkost vzduchu na rozhraní jednotlivých vrstev skladby pro podrobné vyhodnocení rizika vlhkostních poruch (např. kondenzace nebo růst plísní nad podhledem nebo kondenzace na spodním líci uzavřené dvouplášťové střechy)
 • Vysychání konstrukce dle STN EN ISO 13788
 • Dynamické parametry konstrukcí dle STN EN ISO 13786