Modul NZÚ

Modul NZÚ je součástí licence programu TEPELNÁ TECHNIKA 1D pro Českou republiku (ceník).

Základní informace

Modul je určen k vypracování tepelnětechnických výpočtů a výstupů pro dotační program Nová zelená úsporám, pro 3.dotační výzvu dotačního období 2014-2020 pro rodinné domy a 2.dotační výzvu dotačního období 2014-2020 pro bytové domy.

Pomocí modulu je možné zpracovat:

V programu TEPELNÁ TECHNIKA jsou k dispozici také moduly pro staré, již ukončené výzvy dotačního programu Nová zelená úsporám. Jsou označeny NZÚ 2013/06, NZÚ 2014/04 a NZÚ 2015/04. Moduly necháváme k dispozici pro případné opravy dříve vydaných energetických hodnocení. Podrobnosti k ukončeným výzvám najdete zde.