Moduly programu

Zoznam modulov

Program ANTIRADON ponúka iba jeden modul:

Rozdelenie podľa krajín použitia

Modul ČSN je určený primárne na použitie v Českej republike. Výpočty sú podľa českých noriem, české normy tiež stanovujú národné požiadavky. Modul je súčasťou programu ANTIRADON pre Českú republiku. Modul ČSN je použiteľný pre všeobecné fyzikálne výpočty aj v iných krajinách. Vzhľadom na to, že navrhovanie stavieb na Slovensku je veľmi blízke navrhovaniu stavieb v Českej republike, ponúkame tento modul aj pre slovenské prostredie. Modul je teda súčasťou programu ANTIRADON pre Slovensko.

Moduly určené na použitie v Českej republike Moduly určené na použitie na Slovensku Moduly určené na medzinárodné využitie
  Žiadne moduly nie sú k dispozícii