Modul STN

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Tento modul je jedným z dvoch základných modulov programu Tepelná technika 1D (spolu s modulom ČSN), ktorý umožňuje vykonávať komplexné tepelnotechnické posúdenie skladieb konštrukcií a výplní otvorov podľa slovenských technických noriem.

Modul STN umožňuje vypočítať nasledujúce tepelnotechnické parametre konštrukcií:

 

 • Súčiniteľ prestupu tepla podľa STN 73 5040-2 a STN EN ISO 6946
 • Súčiniteľ prestupu tepla výplňou otvorov podľa STN EN ISO 10077-1
 • Najnižšia vnútorná povrchová teplota (teplotný faktor vnútorného povrchu) podľa STN 73 0540-2
 • Najnižšia vnútorná povrchová teplota (teplotný faktor vnútorného povrchu) podľa STN EN ISO 13788
 • Pokles dotykovej teploty podlahy podľa STN 73 0540-2
 • Skondenzovaná vodná para vo vnútri konštrukcie a ročná bilancia kondenzácie a vyparovania vodnej pary vo vnútri konštrukcie podľa STN EN ISO 13788
 • Skondenzovaná vodná para vo vnútri konštrukcie a ročná bilancia kondenzácie a vyparovania vodnej pary vo vnútri konštrukcie podľa STN 73 0540-4
 • Hmotnostná vlhkosť drevených prvkov v konštrukcii na vyhodnotenie rizika biologického ohrozenia zabudovaných drevených prvkov
 • Teplota a relatívna vlhkosť vzduchu na rozhraní jednotlivých vrstiev skladby pre podrobné vyhodnotenie rizika vlhkostných porúch (napr. kondenzácia alebo rast plesní nad podhľadom alebo kondenzácia na spodnom líci uzavretej dvojplášťovej strechy)
 • Vysychanie konštrukcie podľa STN EN ISO 13788
 • Dynamické parametre konštrukcií podľa STN EN ISO 13786