Modul NZÚ

Modul NZÚ je súčasťou licencie programu TEPELNÁ TECHNIKA 1D pre Českú republiku (cenník).

Základné informácie

Modul je určený na vypracovanie tepelnotechnických výpočtov a výstupov pre dotačný program Nová zelená úsporám, pre 3.dotačnú výzvu dotačného obdobia 2014-2020 pre rodinné domy a 2.dotačnú výzvu dotačného obdobia 2014-2020 pre bytové domy.

Pomocou modulu je možné spracovať:

V programe TEPELNÁ TECHNIKA sú k dispozícii aj moduly pre staré, už ukončené výzvy dotačného programu Nová zelená úsporám. Sú označené NZÚ 2013/06, NZÚ 2014/04 a NZÚ 2015/04. Moduly nechávame k dispozícii pre prípadné opravy skôr vydaných energetických hodnotení. Podrobnosti k ukončeným výzvam nájdete tu.