Modul TEPELNÉ STRATY

Základné informácie

Modul TEPELNEJ STRATY je určený na výpočet návrhovej tepelnej straty a návrhového tepelného výkonu podľa ČSN EN 12 831 pre návrh vykurovacích telies vo vykurovaných miestnostiach. Podrobné zadanie po miestnostiach na účely výpočtu tepelných strát je možné následne preniesť do iného modulu programu ENERGETIKA, napríklad modulu MESAČNÝ VÝPOČET a využiť ich na výpočet PENB.

Čo konkrétne modul umožňuje:

Katalógy

Modul obsahuje katalóg vykurovacích telies.