TERMOHYDRAULIKA

Základné informácie

Modul je určený pre komplexný návrh vykurovacej sústavy. Modul obsahuje termohydraulické výpočty vykurovacích sústav. Modul umožňuje: