Modul HODINOVÝ VÝPOČET

Modul Hodinový výpočet se prodává společně s modulem Měsíční výpočet a NZÚ jako součást licence programu ENERGETIKA pro použití v České republice (viz ceník).

Základní informace

Modul je určen primárně pro tvorbu průkazu energetické náročnosti budovy (PENB).

Výpočty dle vyhlášky 264/2020 Sb.

Výpočty PENB dle vyhlášky 264/2020 Sb., u kterých je povinnost použít hodinový krok výpočtu. Pro výpočty energetické náročnosti je využíván hodinový výpočet ČSN EN ISO 52 016-1. Součástí výstupů je i protokol Uem, který je plně v souladu s předpisem výpočtu Uem dle vyhl. 264/2020 Sb.  (Součástí výstupů není protokol energetického štítku obálku budovy dle ČSN 73 0540-2, který měl být v této aktualizované normě zrušen již v r. 2020. Výpočet Uem tak bude pouze "výsadou" vyhlášky o ENB. Tato norma vša stále čeká již několik let na svoji změnu).

Výstupy

Veškeré výstupy je možné přímo z programu exportovat do PDF. Základním výstupem modulu je PENB dle vyhlášky 264/2020 Sb. PENB se skládá z grafického vyjádření výsledků a protokolu.

Také je možné vytisknout doplňkové protokoly, které obsahují informace nad rámec výstupu PENB dle vyhlášky 264/2020 Sb.

 

Výpočty dle vyhlášky 78/2013 Sb. (AKTUÁLNĚ NENÍ TATO VOLBA DOSTUPNÁ !)

Výstupy

Veškeré výstupy je možné přímo z programu exportovat do PDF. Základním výstupem modulu je PENB dle vyhlášky 78/2013 Sb. PENB se skládá z grafického vyjádření výsledků a protokolu.

 

Specifikem modulu HODINOVÝ VÝPOČET jsou podrobné grafické výstupy.

 


Dalším výstupem je energetický štítek obálky budovy dle ČSN 73 0540-2.
  

Také je možné vytisknout doplňkový protokol, který obsahuje informace nad rámec výstupu PENB dle vyhlášky 78/2013 Sb. i energetického štítku obálky budovy dle ČSN 73 0540-2.