Modul HODINOVÝ VÝPOČET

Modul Hodinový výpočet se prodává společně s modulem Měsíční výpočet a NZÚ jako součást licence programu ENERGETIKA pro použití v České republice (viz ceník).

Základní informace

Modul využívá hodinový výpočet dle ČSN EN ISO 13790. Modul je určen pro tvorbu průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) dle vyhlášky 78/2013 Sb. a energetického štítku obálky budovy dle ČSN 73 0540-2, a to zejména pro případy budov, kdy není výpočet v měsíčním kroku vypovídající, tedy zejména pro budovy s chlazenými zónami.

Výstupy

Veškeré výstupy je možné přímo z programu exportovat do PDF. Základním výstupem modulu je PENB dle vyhlášky 78/2013 Sb. PENB se skládá z grafického vyjádření výsledků a protokolu.

 

Specifikem modulu HODINOVÝ VÝPOČET jsou podrobné grafické výstupy.

Dalším výstupem je energetický štítek obálky budovy dle ČSN 73 0540-2.
  

Také je možné vytisknout doplňkový protokol, který obsahuje informace nad rámec výstupu PENB dle vyhlášky 78/2013 Sb. i energetického štítku obálky budovy dle ČSN 73 0540-2.