Modul MĚSÍČNÍ VÝPOČET

Modul Měsíční výpočet se prodává společně s modulem NZÚ a Hodinový výpočet jako součást licence programu ENERGETIKA pro použití v České republice (viz ceník).

Základní informace

Modul je určen pro tvorbu průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) dle vyhlášky 78/2013 Sb. a energetického štítku obálky budovy dle ČSN 73 0540-2. Pro výpočty energetické náročnosti je využíván měsíční výpočet dle ČSN EN ISO 13790.

Výstupy

Veškeré výstupy je možné přímo z programu exportovat do PDF. Základním výstupem modulu je PENB dle vyhlášky 78/2013 Sb. PENB se skládá z gafického vyjádření výsledků a protokolu.

 

Dalším výstupem je energetický štítek obálky budovy dle ČSN 73 0540-2.
  

Také je možné vytisknout doplňkový protokol, který obsahuje informace nad rámec výstupu PENB dle vyhlášky 78/2013 Sb. i energetického štítku obálky budovy dle ČSN 73 0540-2.