Modul HODINOVÝ VÝPOČET

Modul Hodinový výpočet sa predáva spoločne s modulom Mesačný výpočet a NZÚ ako súčasť licencie programu ENERGETIKA pre použitie v Českej republike (viď cenník).

Základné informácie

Modul využíva hodinový výpočet podľa ČSN EN ISO 13790. Modul je určený na tvorbu preukazu energetickej náročnosti budovy (PENB) podľa vyhlášky 78/2013 Zb. a energetického štítku obálky budovy podľa ČSN 73 0540-2, a to najmä pre prípady budov, kedy nie je výpočet v mesačnom kroku vypovedajúci, teda najmä pre budovy s chladenými zónami.

Výstupy

Všetky výstupy je možné priamo z programu exportovať do PDF. Základným výstupom modulu je PENB podľa vyhlášky 78/2013 Zb. PENB sa skladá z grafického vyjadrenia výsledkov a protokolu.

   

Špecifikom modulu HODINOVÝ VÝPOČET sú podrobné grafické výstupy.

 

Ďalším výstupom je energetický štítok obálky budovy podľa ČSN 73 0540-2.
    

Tiež je možné vytlačiť doplnkový protokol, ktorý obsahuje informácie nad rámec výstupu PENB podľa vyhlášky 78/2013 Zb. aj energetického štítku obálky budovy podľa ČSN 73 0540-2.