Omezit pro: 
leden 2024
Jaká jsou úskalí při užití (nejen) vlastních klimadat z hlediska solárních tepelných zisků?
30. 1. 2024 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku upozorníme na některé souvislosti hodinového výpočtu v programu ENERGETIKA při výpočtu solárních tepelných zisků. A doporučíme co dělat, pokud se po výpočtu v jejich průběhu objeví "anomálie" v podobě velmi vysoké hodinové hodnoty.
listopad 2023
Vkládání podpisu do PENB
13. 11. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti s vydáním změny vyhlášky o energetických specialistech je nutno vkládat na ENEX pdf PENB včetně podpisu zpracovatele, resp. oprávněného energetického specialisty. Nově je v SW ENERGETIKA umožněna funkce vkládání obrázku podpisu a razítka.
říjen 2023
Protokol mezivýsledků v HOD modulu
20. 10. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Do výsledků v HOD modulu byla doplněna (od verze 7.1.5) 1. část protokolů mezivýsledků po vzoru těchto protokolů v měsíčních modulech výpočtu. Jak časová kapacita dovolí, budou tyto protokoly v hodinovém výpočtu průběžně doplňovány o další části tak, aby z hlediska obsahu byly rovny měsíčnímu výpočtu. Aktualizace 24.11.2023.
Využití odpadního tepla z chlazení vnitřního prostředí ve výpočtu ENB
20. 10. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byly doplněny funkce pro jednodušší postihnutí , resp. zadání zpětného využití odpadního tepla z chlazení upravovaného vnitřního prostředí (měsíční výpočty od verze 6.0.7, hodinové výpočty od verze 7.1.5). Aktualizace 20.10.2023
Typy tepelných zisků tvořících odpadní teplo z chlazení ve výpočtu ENB
20. 10. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku jsou uvedeny případy, kdy lze využít ve výpočtu energetické náročnosti odpadního tepla z chlazení. A dále popsáno, jakým způsobem je toto možno zadat. (Aktualizace 13.10.2023)
Klasifikace chlazení ve třídě G
11. 10. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Zejména u novostaveb často dochází k situacícm, kdy je zadán systém chlazení. Ve "štítku" PENB je však klasifikován ve třídě G (mimo RD/BD), což u novostaveb ostatních typů budov vzbuzuje pochybnosti o správnosti výpočtu. Co je toho příčinou?
září 2023
NZÚ - dokládání klasifikace Uem dle vyhlášky pro oblast podpory C.1
21. 9. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V rámci podpory C.1 při výměně plynového zdroje za tepelné čerpadlo je požadavek na doložení klasifikace průměrného součinitele Uem nejhůře ve třídě D dle vyhlášky o ENB. V souvislosti s tímto požadavkem vznikly otázky, na které SFŽP odpověděl.
červen 2023
Soubor zadání PENB pro vložení na ENEX
28. 6. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti se změnou zákona 406/2000 Sb. z ledna 2020 a prováděcí vyhlášky 4/2020 Sb. o energetických specialistech vyžaduje nově Státní energetická inspekce (SEI) při vložení hlášenky na ENEX i vložení souboru zadání pro výpočetní program, s nímž byl daný PENB vypočten. Aktualizace 28.6.2023.
Jak na csv soubor v LibreOffice?
19. 6. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti s vystavením hodinového modulu výpočtu se v případě definování vlastního zadání vstupů potýkáme s csv souborem. V tomto článku navedeme uživatele, jak získat csv soubor ve správném tvaru, pracujeme-li pouze v LibreOffice.
duben 2023
HOD modul - doplnění výpisu mezivýsledků a vstupů + možnost responzivního zobrazení v grafu
27. 4. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Do výsledků HOD modulu byly doplněny do xlsx výpisy některých vstupů a mezivýsledků. Současně byla doplněna funkce možnosti zobrazení těchto hodnot v responzivním grafu.
HOD vs. MĚS - část 5.: výpočet umělého osvětlení
11. 4. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 5. se podíváme na rozdíl výpočtu umělého osvětlení.
březen 2023
HOD vs. MĚS - část 4.: (ne)spojitost výpočtu
24. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 4 se podíváme na vliv (ne)spojitosti výpočtu
HOD vs. MĚS - část 3.: ekvivalentní profily užívání?
23. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 3. se podíváme na "porovnatelnost" resp. ekvivalentnost profilů užívání pro měsíční a pro hodinový modul výpočtu.
HOD vs. MĚS - část 2A.: vliv profilů užívání (teplota, větrání, vnitřní tepelné zisky od osob a spotřebičů)
14. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 2A se podíváme na vliv profilů užívání (teplota, větrání, vnitřní tepelné zisky od osob a spotřebičů)
HOD vs. MĚS - část 1.: vliv klimadat
9. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 1. se podíváme na klimadata.
HOD modul programu ENERGETIKA - podporovaná zadání
7. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku naleznememe aktuální informace k době výpočtu HOD modulu a k rozsahu podporovaných zadání pro HOD modul programu ENERGETIKA. Aktualizováno 23.3.2023.
únor 2023
HOD modul - bilancování vyrobené elektřiny na místě
20. 2. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti s hodinovými výpočty je ve vyhlášce 264/2020 Sb. o ENB jedno ustanovení, které může způsobovat rozdíl v započítatelném odpočtu primární energie u exportované elektřiny mimo budovu mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. A to někdy i velmy výrazně.
Testování výpočetního jádra předepsného EN ISO 52016-1
13. 2. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Výsledky testování hodinového výpočetního jádra předepsaného EN ISO 52016-1
HOD modul - bilance v kapitole E (KOMENTÁŘ)
13. 2. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku je bližší komentář k hodnotám, resp koláčovému grafu pro režim vytápění. Konkrétně k solárním tepelným ziskům. Aktualizace 8.3.2023.
leden 2023
HOD modul vystaven
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V programu ENERGETIKA byl vystaven HOD modul pro výpočty dle EN ISO 52 016-1 a vyhlášky 264/2020 Sb.
přepínání mezi moduly HOD => MĚS a MĚS => HOD
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku uvádíme návod pro uživatele programu ENERGETIKA "co a jak" při přepínání mezi moduly s rozdílným krokem výpočtu (hodina vs. měsíc). Poslední aktualizace 27.1.2023.
HOD modul - co je v zadání navíc oproti měsíčním modulům
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku uvedeme hlavní odlišnosti v zadávání vstupů pro uživatele programu ENERGETIKA v HOD modulu a v MĚS modulu. Aktualizace 27.1.2023.
HOD modul - práce s podrobností dat
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku je vysvětlen rozdíl mezi 3-mi hlavními možnotmi jak zadat vstupy v HOD modulu a způsob práce se zadání vstupů. Tyto informace uvítate zejména v případě, pokud budete definovat vlastní vstupy a nevyužijete předdefinované profily, resp. položky v katalozích.
HOD modul - práce při editaci katalogů
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku najdete informaci, jakým způsobem lze editovat vlastní položky v katalogu pomocí csv souborů
listopad 2022
Data pro hodinový výpočet
11. 11. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
MPO ČR zveřejnilo hodinová data (vstupy) pro hodinový výpočet pro hodnocení ENB.
říjen 2022
Zadání potřeby TV bazénu v RD
12. 10. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku uvedeme návod, jak zadat potřebu TV pro bazén vč. jeho tepelné ztráty a systém přípravy TV v RD (uvnitř objektu).
Zadání potřeby TV u krytého plaveckého bazénu
12. 10. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku uvedeme návod, jak zadat potřebu TV pro krytý plavecký bazén a systém přípravy TV v plavecké hale.
květen 2022
ENERGETIKA 6.0.8 - změny u TV
10. 5. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byla doplněna funkce pro možnost využití teplených ztrát TVsys jako teplených zisků pro výpočet potřeby tepla a chladu. A dále byl přepracován formulář POTŘEBY TV. Pokračuje se zde v katalogizaci vstupních hodnot, dále byla doplněna možnost výběru denního odběrového profilu (už se myslí na nový hodinový výpočet) a také byly doplněny přehlednější grafy.
leden 2022
ENERGETIKA 6.0.7 - nové tabulky a grafy spotřeby pro pomocné spotřebiče
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do protokolu mezivýsledků byly doplněny nové tabulky a grafy. Rozšiřují přehled informací o hodnocené, ale i o referenčních budovách.
ENERGETIKA 6.0.7 - chlazení pomocí freecoolingu
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byla přímo doplněna možnost volby zadat zdroj chladu jako freecooling.
ENERGETIKA 6.0.7 - měsíční podíly pokrytí
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byly doplněny možnosti zadat podíly pokrytí potřeby tepla na vytápění, chladu na chlazení a potřeby tepla na přípravu teplé vody po měsících.
ENERGETIKA 6.0.7 - výpočet Uem,R pro chladírny a mrazírny
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byly doplněny funkce pro jednodušší postihnutí tohoto typu zóny (chladírna/mrazírna) z pohledu výpočtu referenčního Uem,R a referenčních spotřeb energií.
ENERGETIKA 6.0.7 - protokol ZÁKLADNÍ PŘEHLED - tabulky a grafy nákladů
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do výsledků, konkrétně do protokolu ZÁKLADNÍ PŘEHLED byly doplněny tabulky a grafy pro podrobný přehled struktury nákladů na energie pro zajištění míst spotřeby hodnocených v rámci ENB.
ENERGETIKA 6.0.7 - nové grafy využití OZE, CHLrc, KVTE el.
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do protokolu mezivýsledků byly doplněny nové tabulky a grafy. Ty mají za úkol zvýšit přehled o využití OZE, odpadního tepla z chlazení a využití elektřiny z KVET v budově
ENERGETIKA 6.0.7 - nastavení přednosti využití
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byla doplněna funkce pro uživatelské nastavení přednosti využití elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie včetně elektřiny produkované KVET a také využití odpadního tepla ze systému chlazení vnitřních prostor.
prosinec 2021
ENEX + NZÚ
2. 12. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Článek popisuje postup vkládání hlášenek na ENEX pro účely NZÚ. Poslední aktualizace 10.12.2021.
říjen 2021
Spustili jsme aktualizaci programu NZÚ DEKSOFT pro NZÚ 2021+
21. 10. 2021 | Autor: Ing. Tomáš Kupsa
Spustili jsem aktualizaci našeho programu NZÚ pro tvorbu energetického hodnocení pro dotační program Nová zelené úsporám. V tomto článku představujeme hlavní změny.
září 2021
Nová zelená úsporám - nové výzvy
24. 9. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Základní obsah nové výzvy v zavedeném programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Co je nového a co zůstává?
červenec 2021
Co nového přinesla verze programu ENERGETIKA 6.0.6 ?
29. 7. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Verze programu ENERGETIKA 6.0.6. přinesla již avizované funkce a něco navíc. Zde si je podrobněji uvedeme.
květen 2021
Nastavení importu gbXML
26. 5. 2021 | Autor: Ing. Jan Stašek
Tento článek shrnuje možnosti nastavení importu gbXML souboru do programu Energetika.
duben 2021
Připojení na webináře - FAQ
7. 4. 2021 | Autor: Ing. Petra Lupíšková, Ing. Jan Stašek, Ing. Tomáš Kupsa
V následujícím článku jsou shrnuty nejčastější dotazy k připojování k webinářům Deksoft.
březen 2021
Co nového přinesla verze programu ENERGETIKA 6.0.5 ?
29. 3. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Verze programu ENERGETIKA 6.0.5. přinesla již avizované funkce a něco navíc. Zde si je podrobněji uvedeme.
Protokol ZÁKLADNÍ PŘEHLED
29. 3. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Od verze programu ENERGETIKA 6.0.5 byl ve výsledcích kompletně přepracován doplňující protokol a také změně jeho název na ZÁKLADNÍ PŘEHLED. Níže se podívejme, jaké informace nám poskytne.
Zadání vlastní hodnoty emisivity konstrukce pro výpočet "negativního" sálání
29. 3. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Ve verzi programu 6.0.5 byla vystavena možnost zadání konkrétní hodnoty emisivity u každé vnější konstrukce (přilehlé k vnějšímu vzduchu). Výpočet dle EN ISO 52016-1 doposud uvažoval pouze paušálních hodnot emisivity resp. už výsledného součinitele přestupu dlouhovlnným sáláním mezi vnějším povrchem konstrukce a oblohou, a to především u nových výplní vede k navýšení potřeby tepla na vytápění. Toto je další možnost jak tuto potřebu snížit.
Za jakých podmínek se podlahová plocha nevytápěného schodiště objeví v energeticky vztažné ploše?
26. 3. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
V ČSN 73 0331-1 jsou uvedeny v příloze D schémata půdorysného začlenění schodiště v rámci bytového domu. Podle tohoto začlenění a vlastnosti, zda-li je prostor schodiště vytápěn či nikoliv je uveden návod, kdy započítat podlahovou plochu schodiště do celkové energeticky vztažné podlahové plochy objektu.
Propojení Energetiky a 3D modelu v programu DesignBuilder - FAQ
19. 3. 2021 | Autor: Ing. Jan Stašek
Tento článek shrnuje nejčastější dotazy k vytváření 3D modelu pro program Energetika prostřednictvím programu DesignBuilder. Poslední aktualizace: 16.5.2021.
Vliv okrajových podmínek na vypočtenou hodnotu infiltrace EN ISO 52016-1
15. 3. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Tento článek navazuje na již dříve uvedený (odkaz níže), týkající se vlivu voleb v zadání pro výpočet infiltrace na její výpočtovou výši dle EN ISO 52016-1, resp. prováděcí normu pro výpočet větrání EN 16 798-7. Nyní se podrobněji podíváme na jednu vstupní okrajovou podmínku výpočtu - referenční rychlost větru ve výšce 10 m nad zemí.
únor 2021
Rozdíly při stanovení požadavku na součinitel prostupu tepla mezi programy Energetika a Tepelná technika 1D
24. 2. 2021 | Autor: Ing. Jan Stašek, Ing. Martin Varga
Při komplexním posouzení budovy se můžete setkat se situací, kdy dochází k rozdílu mezi požadovanou hodnotou uváděnou v programu Energetika a Tepelná technika 1D. Zjednodušeně lze říci, že v programu Energetika se uplatňují pouze energetické požadavky doplněné o logické limity. Program Tepelná technika 1D stanovuje požadavky přesně dle normy ČSN 73 0540-2. V tomto článku si podrobněji vysvětlíme jednotlivé rozdíly.
Proč je generována výpočtová potřeba tepla na vytápění i v letních měsících?
23. 2. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Zřídka se na technické podpoře setkáme s upozorňujícím dotazem, že něco musí být špatně v programu, když je uváděna potřeba tepla i v letních měsících. Zvláště, když je obecně zafixováno pravidlo pro ukončení sezóny vytápění při vnější teplotě nad 13°C. V tomto článku vysvětlíme výpočetní princip stanovování potřeby tepla na vytápění a jaké příčinu mohou vést k tomu, že se tak děje. Aktualizace 16.3.2021.
Výpočet negeneruje potřebu pro vlhkostní úpravu - příčiny
17. 2. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Na technické podpoře k programu ENERGETIKA se také setkáváme s dotazem na příčinu nulové hodnoty potřeby energie na vlhkostní úpravu vzduchu ve výsledku výpočtu, ačkoliv systémy pro vlhkostní úpravu byly zadány. Níže v článku si rozebereme jednotlivé možné příčiny. Ty příčiny jsou analogické jako u dotazu na "negenerování" potřeby chladu. Aktualizace 15.6.2021.
Jaký vliv mají instalované baterie u FVE u měsíčního výpočtu na hodnocení ENB?
17. 2. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti se zpřísňujícími požadavky na primární energii z neobnovitelných zdrojů při hodnocení ENB se stále častěji jako kompenzační prostředek používá instalace OZE. V tomto případě se zaměříme na FVE a v článku uvedeme, jaký vliv na výsledek hodnocení ENB dle metodiky uvedené ve vyhlášce má takový navrhovaný systém s baterií a bez baterie.
leden 2021
Pohltivost povrchu u neprůsvitných konstrukcí pro solární záření
18. 1. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Jedním z frekventovaných dotazů je i dotaz na to, jaká jsou pravidla pro označení nějakého povrchu neprůsvitné konstrukce za světlý, polotmavý nebo tmavý? Níže v článku se pokusíme o odpoveď.
prosinec 2020
Činitel typu regulace tepelného zdroje
3. 12. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V ČSN 73 0331-1:2018 i 2020 je tabulka A.2 se standardními hodnotami pro činitel regulace tepelného zdroje. V tomto článku uvedeme, zda-li je nutné je používat ve výpočtu či nikoliv.
Hodnocení ENB nástavby a přístavby od 1.9.2020
1. 12. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti se zněním odstavce 3) v §6 vyhlášky o energetické náročnosti budov 264/2020 Sb. v tomto článku popíšeme, jakým způsobem se postupuje při hodnocení požadavků ENB v případě nástaveb a přístaveb na/k stávajícímu objektu.
listopad 2020
ENERGETIKA a ČSN 73 0331-1:2020
12. 11. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku popíšeme dočasné řešení postupu práce v programu ENERGETIKA, než budou kompletně zapracovány nabízené vstupy dle aktuálně platné ČSN 73 0331-1:2020 (platné od 1.11.2020).
FAQ - částé dotazy k nové vyhlášce o ENB 264/2020 Sb.
3. 11. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto průběžně doplňované článku v technické knihovně budeme průběžně uvádět otázky a odpovědi, které se kumulují na naší technické podpoře v souvislosti s požadavky a hodnocením nové vyhlášky o ENB č. 264/2020 Sb.
říjen 2020
PENB na ucelené části budovy se společným nevytápěným prostorem - postup práce v programu ENERGETIKA
29. 10. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku podrobně popíšeme, jak postupovat v programu ENERGETIKA při zadání těchto PENB zpracovaných na ucelenou (nadzemní) část budovy v případě, že mají společný nevytápěný prostor (např. garáže).
Strop k půdě - jaké jsou možnosti zadání? Jaké je jeho zastínění Fsh,O?
19. 10. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Na technické podpoře se množí dotazy, jaké zadat zastínění Fsh,O stropu k půdě pro výpočet solárních zisků, když nad ním je ještě střecha. V článku si vysvětlíme okolnosti, které k takovému dotazu vedou a co s "tím"....nejprve si ale zrekapitulujeme možnosti, jakým způsobem lze nevytápěný prostor půdy postihnout v zadání.
Rozvody tepla a chladu mimo budovu
16. 10. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku popíšeme novou funkci programu ENERGETIKA od verze 6.0.3. - možnost zadání účinnosti rozvodů tepla a chladu mimo budovu do samostatných polí přímo k tomu určených.
září 2020
Váhový činitel a typ regulace u VZT jednotky
24. 9. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Tento článek má za úkol blíže vysvětlit funkci váhového činitele ve výpočtu spotřeby energie (elektřiny) u VZT jednotek a také vysvětlit jak jej ovlivňuje zvolený typ regulace pohonu ventilátorů VZT jednotky. Aktualizace 27.10.2020.
Formátovací a HTML pole v programech DEKSOFT
7. 9. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Zde uvedeme pár nutných informací k správnému zadání a zobrazení doplňovaného textu v protokolech.
červenec 2020
Výpočty dle nové vyhlášky
8. 7. 2020 | Autor: Ing. Tomáš Kupsa
Aktualizace: 18.8.2020. Od 5.6.2020 platí nová vyhlášky 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. Nabývá účinnosti 1.9.2020. Od tohoto data budou muset být všechny průkazy energetické náročnosti budov (dále jen PENB) zpracovány dle této vyhlášky a budou posuzovány na nové požadavky. V reálné praxi však bude potřeba v některých případech PENB dle nové vyhlášky začít zpracovávat již před tímto datem. V tomto článku chceme dát doporučení, jak postupovat, pokud potřebujete již před účinností nové vyhlášky zpracovat PENB dle této nové vyhlášky.
červen 2020
Výpočet systému se současným využitím baterií a akumulace do teplé vody
30. 6. 2020 | Autor: Ing. Jan Stašek
Program FVE nabízí automatické šablony pro nejčastější typy zapojení fotovoltaických systémů. V tomto článku se zaměříme na typ, který není mezi přímo podporovanými systémy, ale je možné jej v programu FVE počítat. Jedná se o systém kombinované akumulace přebytků elektrické energie do baterií a do teplé vody.
Tepelné ztráty zeminou: průměrná roční (EN ISO 52016-1) vs. průměrná měsíční teplota (EN ISO 13 790)
23. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti s výpočtem potřeby tepla a chladu dle EN ISO 52 016-1 došlo v této normě (čl. 6.6.5.1.) ke změně použití teploty pro stanovení tepelných ztrát konstrukcí přilehlých k zemině, pakliže jsou její měrné ztráty stanoveny dle EN ISO 13 370. Má být použita průměrná roční exteriérová teplota místo průměrné měsíční exteriérové teploty jako v případě EN ISO 13 790.
Jaký vliv mají neprůsvitné konstrukce v celkové solární bilanci při výpočtu dle EN ISO 52016-1?
16. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku na konkrétním případě ukážeme jaký vliv na celkové solární bilanci mají neprůsvitné konstrukce.
Vložení omezujících podmínek - výpočet EN ISO 52016-1
16. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Po prvních zkušenostech "ostrého provozu" s výpočtem potřeby tepla a chladu dle EN ISO 52 016-1 byla u programu ENERGETIKA vystavena verze 5.0.1., ve které byly ve výpočtu doplněny některé omezující podmínky, které mají za cíl usměrnit výpočet v případě méně obvyklých až nestandardních zadání.
Na co v zadání dávat pozor při přepnutí výpočtu z EN ISO 13 790 na EN ISO 52 016-1 a naopak
11. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku upozorníme na odlišnosti v zadání při zvolení výpočtu podle normy EN ISO 13790 a EN ISO 52016-1.
Tepelné ztráty větráním EN ISO 13 790 vs. EN ISO 52 016-1
3. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Mezi normami došlo k výraznému posunu jak ve výpočtu samotné hodnoty infiltrace, tak ve způsobu zahrnutí infiltrace do výpočtu. Níže v článku názorně a podrobněji probereme, proč a jak se výsledky liší. Citelná odlišnost nastává zejména u přirozeně větraných objektů a to v závislosti na zvolených vstupech do výpočtu výše infiltrace.
květen 2020
EN ISO 52 016-1: přerušované vytápění a chlazení v měsíčním výpočtu
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V SW ENERGETIKA je zapracován od verze 5.0.0 vliv přerušovaného (popř. sníženého) vytápění a chlazení dle normy ČSN EN ISO 52 016-1. Níže v článku popíšeme odlišnosti oproti normě ČSN EN ISO 13 790. Aktualizace 2020.06.12.
EN ISO 52 016-1: solární zisky
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Níže v článku vysvětlíme rozdíly ve výpočtu v SW solárních tepelných zisků dle EN ISO 13790 a EN ISO 52016-1.
EN ISO 52 016-1: infiltrace
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Níže v článku vysvětlíme rozdíly ve výpočtu infiltrace dle EN ISO 13790 a EN ISO 52016-1, resp. EN 16 798-7. SW ENERGETIKA od verze 5.0.0 uvažuje pro stanovení infiltrace při výpočtu dle EN ISO 52016-1 níže uvedený postup. Aktualizace 18.6.2020.
EN ISO 52 016-1: nevytápěné prostory
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V SW ENERGETIKA je od verze 5.0.0 dle normy ČSN EN ISO 52 016-1 jiným způsobem zapracován vliv tepelných zisků v nevytápěných prostorech pro snížení potřeby tepla/zvýšení potřeby chladu k nim přilehlých prostorů s požadovanou teplotou. Níže v článku popíšeme tento přístup.
Nový katalog klimadat
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Od verze programu ENERGETIKA 5.0.0 je doplněn nový katalog klimadat. V článku níže jsou představeny jeho základní nové funkce. Aktualizace 18.6.2020.
Nové funkce na formuláři OZE
27. 5. 2020 | Autor: Ing.Martin Varga
Od verze 5.0.0 programu ENERGETIKA jsou učiněny menší úpravy na formuláři zadání OZE (obnovitelné zdroje energie). Níže si je blíže představíme.
duben 2020
FAQ - často kladené dotazy k NZÚ
17. 4. 2020 | Autor: Ing. Radek Dědina
V tomto průběžně aktualizovaném článku uvádíme často kladené dotazy, se kterými se zpracovatelé NZÚ obrací na naši technickou podporu k programu NZÚ:
1)
zpracovávám posouzení na dotaci v oblasti podpory B.0. Program NZÚ chybně vyhodnocuje splnění požadavku na konstrukce, protože je porovnává s požadavky Upas (doporučení pro pasivní domy) místo Urec (doporučené hodnoty)...

Odpověď:
Na 99,99% je příčinou chybně přiřazený požadavek ke konstrukcím v programu TT1D. Pro oblast podpory B.0 je nutno u všech navrhovaných konstrukcí volit typ konstrukce z pohledu NZÚ: "Dotace B - stavební konstrukce". Jakmile nebude tento požadavek nastaven, vyhodnocení neproběhne správně. Pokud bude byť u jedné konstrukce (výplně) přiřazen požadavek např. "Dotace B - okno s referenčními rozměry" nebo "Dotace B - dveře s referenčními rozměry" nebo "Dotace B - šikmé okno s referenčními rozměry", tak se Vám ve vyhodnocení v programu NZÚ budou porovnávat součinitelé prostupu tepla navrhovaných konstrukcí s hodnotami požadovanými pro pasivní domy Upas. Toto je žásoucí pouze u oblasti podpory B.1 a B.2.


2)
zpracovávám posouzení na dotaci v oblasti podpory B.1 nebo B.2. Jak zajistím v programu NZÚ správné posouzení výplní. Vím, že se mají posuzovat referenční výplně, ale nevím jak...

Odpověď:
Součinitel prostupu tepla výplně je velmi závislý na jejím rozměru. A to z toho důvodu, že jednotlivé části okna (zasklení, rám) mají podstatně rozdílné vlastnosti, co se týče součinitele prostupu tepla. Požadavky kladené na výplně platí v podstatě pro jejich referenční rozměr. V běžných případech se to zanedbává a uvažuje se, a jakýkoliv rozměr okna se stejným zasklením, rámem a zasklívací spárou má stejný součinitel prostupu tepla. U pasivních domů, kde je o "každý watt" již nikoliv. Na domu se téměř se 100% jistotou nevyskytují výplně s referenčními rozměry. Proto je nutné v programu TT1D zadat a vypočítat tolik referenčních konstrukcí - výplní, kolik máme typů zasklení a rámů. Ty jsou porovnány s požadavkem. Také je nutno tuto referenční výplň zadat zvlášť pro okna svislé, okna šikmé a dveře (protože se liší jejich zkušební referenční rozměry). Aby se tyto pomocné konstrukce potom neobjevovaly v programu ENERGETIKA (reálně nejsou na objektu), je nutno u nich volit "NE" u volby zobrazení v tomto programu.


Pro všechny výplně, které spadají pod tuto referenční výplň je nutno v zadání programu TT1D volit typ konstrukce z pohledu NZÚ: "Konstrukce bez požadavku NZÚ".


3)
zpracovávám posouzení na dotaci v oblasti podpory B. V části programu PROTOKOL, když kliknu na ikonu  "excelu" KRYCÍ LIST 2020/04, tak prohlížeč místo krycího listu v excelu hodí chybu "500".

Odpověď:
Nejedná se o chybu ve smyslu nefunkčnosti programu. V 2020/04 byly aktualizovány krycí listy jen pro oblast podpory A a C. Pro oblast B zůstaly krycí listy původní dle verze 2018/10. Proto je nutno v těchto případech oblasti podpory B volit krycí list verze 2018/10, který je pro tuto oblast aktuální. V sekci "Protokol" jsou uvedeny všechny verze krycích listů. Jejich zobrazování z hlediska aktuálnosti není podmínkováno zvolenou oblastí.

4)
zpracovávám posouzení na dotaci v oblasti podpory B. Po načtení souboru do programu NZÚ pro vyhodnocení a vystavení posudku program upozorňuje, že soubor nebyl spočítán v programu KOMFORT. Co s tím, když mám v projektu vnější žaluzie a toto posuzovat nemusím?Odpověď:
Toto upozorňující okno na absenci výpočtu v programu KOMFORT jen potvrdíte a dále pracujete v programu jako obvykle. Potvrzením tohoto okna (a tedy nespočítáním souboru v programu KOMFORT) "potvrzujete", že u vašeho projektu jsou všechna okna orientovaná na jižní, jihozápadní, západní, jihovýchodní a východní stranu opatřena vnějšími aktivními stínicími prvky. To musí samozřejmě potvrzovat přiložený projekt. Pokud nahraný soubor nebyl vložen s výpočtem v programu KOMFORT, tak se v tabulce závěrečného vyhodnocení objeví u příslušného ukazatele "ANO" s poznámkou.5)
Jak se bude zpracovávat NZÚ v souvislosti s novou vyhláškou o ENB 264/2020 Sb. platné od 1.9.2020?

Odpověď: (29.9.2020)
Dle vyjádření SFŽP, pokud byla žádost o stavební povolení/ohlášení podána před 1.9.2020, tak hodnocení NZÚ se zpracovává podle ČSN EN ISO 13 790 + vyhláška o ENB 78/2013 Sb. (tj. pro hodnocení platí metodické pokyny pro toto období). Pokud je žádost o stavební povolení/ohlášení podána po 31.8.2020, tak hodnocení NZÚ se zpracovává dle ČSN EN ISO 52016-1 + vyhláška o ENB 264/2020 Sb. Normu a vyhlášku nelze vzájemně kombinovat pro účely hodnocení NZÚ (např. starou normu a novou vyhlášku a naopak). Pro hodnocení po 31.8.2020 SFŽP metodický pokyn zatím nevydal, resp. ten stávající pro výpočty dle ČSN EN ISO 52 016-1+nová vyhláška 264/2020 Sb. zrušil. Pouze odkazuje na to, že výpočet musí být v souladu s touto novou normou a vyhláškou.

Aktuálnost výše uvedených informací doporučujeme vždy ověřit na stránkách SFŽP zde!

6)
Mohu použít modul NZÚ pro zpracování žádosti dle pokynů po 31.8.2020?

Odpověď: (29.9.2020)
V současné době (stav od 29.9.2020) se může použít modulu NZÚ i pro výpočty posouzení NZÚ  po 31.8.2020. Modul NZÚ byl upraven pro tuto možnost. Prakticky se jednalo pouze o zrušení několika aretací poplatných původnímu metodickému pokynu, které dle nové vyhlášky nejsou třeba. Konkrétně se jednalo o zrušení aretace těchto voleb:

  • typ expozice budovy vůči povětrnostním vlivům (společné pro EN ISO 13 790 i EN ISO 52 016-1)
  • počet exponovaných fasád (jen pro EN ISO 13 790)
  • způsob zadání potřeby TV  (společné pro EN ISO 13 790 i EN ISO 52 016-1)
  • u nuceného větrání časový podíl větrání ft,vent (společné pro EN ISO 13 790 i EN ISO 52 016-1)
  • na formuláři umělého osvětlení byly v modulu NZÚ uvolněny volby doposud aretované pro RD, BD (21.10.2020 od verze 6.0.3)
  • současné zůstává při výpočtu dle vyhlášky 78/2013 Sb. pro účely NZÚ zachována funkce, že mimo provozní dobu VZT (nad 17h /den) je uvažována nulová výměna vzduchu (v minulosti potvrzená informace SFŽP nad rámec metodického pokynu). U výpočtu dle 264/2020 Sb. tato funkce již není a lze ji kompenzovat zadáním ft,vent=24h/den, čili 1 (ostatně v nových profilech užívání dle ČSN  73 0331-1 platných po 1.11.2020 doba provozu VZT pro RD a BD 17h/den uváděna není). Upozorňujeme na to zejména v případech otevření starého souboru v modulu NZÚ a přepnutí na výpočet dle nové vyhlášky 264/2020 Sb. U nich u VZT zůstává zadán časový podíl větrání ft,vent na hodnotě 0,708033 (17h/den), který lze však nově  editovat.
Poznámka: Uvidíme, jak se tento poslední bod ovlivňující dosaženou měrnou potřebu tepla na vytápění, bude vyvíjet do budoucna.

Jelikož tyto aretace při výpočtu dle staré vyhlášky 78/2013 Sb. byly zrušeny (kromě posledně zmiňované funkce u VZT), je nutno při zpracování posudků NZÚ, na které se vztahuje ještě výpočet dle EN ISO 13 790+vyhláška  Sb.78/2013 Sb. stále dodržovat vstupy dle metodického pokynu pro tuto starou vyhlášku, resp. starou normu EN ISO 13 790. (viz bod  ad 5) výše). Nově již nejsou zaaretovány!

Pro výpočty posudků NZÚ dle nové vyhlášky (EN ISO 52016-1 + 264/2020 Sb.) je možno zadávat vstupy v souladu s touto vyhláškou a normou bez omezení aretacemi. Zejména upozorňujeme na odlišné požadavky na zadání činitele zastínění Fsh,O dle závazné přílohy 5 vyhlášky 264/2020 Sb. (jsou rozdílné oproti metodickému pokynu, který ale pro tyto výpočty již neplatí). A také na profil definující požadavky na umělé osvětlení, kde se musí nově volit profily dle "ČSN - ...." nikoliv dle  "NZÚ - ..." jako pro staré výpočty. Definované parametry požadavků na osvětlení byly totiž pro NZÚ dle starého metodického pokynu odlišné od hodnot uvedených v ČSN 73 0331-1. Profily užívání zóny - teploty, provozní doby, tepelné zisky (konkrétně u RD a BD) jsou shodné mezi NZÚ a ČSN, takže se použíjí stejné jak pro starý, tak pro nový výpočet NZÚ.


7)
Počítám NZÚ pro oblast podpory B již dle nové vyhlášky o ENB 264/2020 Sb. (tj. norma EN ISO 52 016-1) a se stejným technickým standardem, který při výpočtu dle staré vyhlášky 78/2013 Sb. (tj. normy EN ISO 13 790) vyhovoval, nyní projekt nevyhovuje. Jak je to možné a co s tím?

Odpověď: (aktualizace 3.11.2020)
Obecně je to problém, protože výpočet dle EN ISO 52 016-1 skutečně vykazuje o něco vyšší potřebu tepla na vytápění než výpočet dle EN ISO 13 790. A to běžně v řádu jednotek až nižších desítek procent (liší se případ od případu), přitom projekt zůstává nezměněn. A tak se skutečně může stát, že projekt, který splňoval těsně požadavek měrné potřeby tepla na vytápění 15 nebo 20 kWh/m2rok při výpočtu dle nové normy EN ISO 52016-1 tento limit nesplní.

Tato změna výsledné potřeby tepla na vytápění při výpočtu dle normy EN ISO 52 016-1 je dána zejména skutečností, že nově se již uvažuje ve výpočtu solární bilance i přes neprůsvitné konstrukce. Dále je úplně odlišný výpočet nežádoucí infiltrace, výpočet vlivu přilehlých nevytápěných prostor a vliv přerušovaného vytápění (ale tato poslední věc se RD a BD netýká).

Zahrnutí solární bilance u dobře tepelně izolovaných neprůsvitných konstrukcí má vliv malý ale přesto negativní (zpravidla navyšuje potřebu tepla na vytápění). Podrobnější informace zde.

Nový výpočet infiltrace vede při stejné zadané hodnotě n50=0,60 k vyššímu objemu nežádoucí infiltrace než při výpočtu dle EN ISO 13790. Podrobnější informace zde.

Nový přístup k výpočtu nevytápěných prostor nemá jen negativní tendenci, záleží na konkrétním zadání. Podrobnější informace zde.

A také uporňujeme na zrušení výjimky uvažování nulové výměnu vzduchu mimo provozní dobu VZT při výpočtu dle nové vyhlášky 264/2020 Sb. v modulu NZÚ - podrobněji popsáno výše v bodu 6)

To ve výsledku vede k navýšení potřeby tepla na vytápění. Od 1.11.2020 platí změna ČSN 73 0331-1, ve které jsou aktualizovány profily užívání. Avšak i přes dřívější avizování nárůstů vnitřních tepelných zisků u RD a BD v návrhu změny této normy k tomu nakonec nedošlo a zůstavají ve stejné výši. Vyšší tepelné zisky měly právě kompenzovat výše uvedené vlastnosti výpočtu od 1.9.2020, které vedou k vyšší potřebě tepla na vytápění. Takže v současné době u výpočtů pro NZÚ od 1.9.2020 zůstává tento "problém" s vyšší potřebou tepla na vytápění stále otevřen.

8)
Počítám NZÚ pro oblast podpory B již dle nové vyhlášky o ENB 264/2020 Sb. (tj. norma EN ISO 52 016-1). Výpočetní model volím takový, že strop k půdě zadám jako konstrukci k exteriéru. Jaké mám zadat zastínění stropu Fsh,O, když nad tím je ještě střecha?

Odpověď: (3.11.2020)
Neztotožňujeme se s využíváním tohoto výpočetního modelu zadání, a to ze dvou důvodů: hrozí riziko deformace výsledků u referenční budovy a právě při výpočtu dle EN ISO 52016-1 nemá taková otázka ohledně zastínění Fsh,O konstrukce stropu logickou opověď. Tento problém výpočetních modelů objektu se stropem k půdě je poměrně jednoduchý, ale vysvětlení jsme pojali poněkud obsáhleji. A vydalo to na samostatný článek zde. Závěr článku a defacto i odpověď na vaši otázku je: nevyužívat tento model zadání a volit vždy model s podrobným modelováním nevytápěného prostoru půdy. Pak takové otázky ani nevzniknou. A výpočet bude reálnější jak pro hodnocenou, tak pro referenční budovu.

9)
Jedním z frekventovaných dotazů je také dotaz, jaký typ konstrukce z pohledu NZÚ k zadaným konstrukcím v programu TT1D přiřazovat. Zde je souhrnná odpověď.

Odpověď: (12.12.2020)
Tato roleta v zadání u konstrukcí je pouze v případě, že modul výpočtu v programu TT1D je zvolen NZÚ. Správná volba typu konstrukce z pohledu NZÚ v tomto programu je důležitá pro správné vyhodnocení požadavků u jednotlivých oblastí podpory v programu NZÚ, do kterého je(jsou) vypočtený soubor(y) zadání "dkp" nahrán(y). A také pro správné vygenerování údajů v KL.

"Dotace A - měněná konstrukce" -  to jsou konstrukce, na kterých se realizují opatření a je cílem na ně žádat dotaci. (stejné pro výpočet dle nové i staré vyhlášky o ENB)

"Dotace B - okno/dveře/okno šikmé s referenčními rozměry" - to jsou konstrukce, které jsou pouze virtuální. Mají konkrétní referenční normové rozměry (tyto referenční rozměry jsou uvedeny i v metodickém pokynu NZÚ platného pro výpočty dle staré vyhlášky o ENB 78/2013 Sb. + ČSN EN ISO 13 790). Nejsou součástí projektové dokumentace, pokud v projektu nejsou projektovány výplně přesně s těmito referenčními rozměry. To ale v běžných případech skoro nikdy nenastane. Jelikož jsou virtuální (nejsou součástí projektu), je u těchto konstrukcí referenčních výplní nutno v zadání v programu TT1D volit volbu  NE  pro uvažování v programu ENERGETIKA. Na těchto referenčních výplních se prokazuje plnění požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla. Toto se využívá pouze pro oblast dotace B.1 a B.2, kdy je nutné splnit hodnoty součinitele prostupu tepla pouze pro konkrétní (normový) rozměr. Všechny ostatní výplně, které jsou již součástí projektu, se z pohledu NZÚ pro oblast B.1 a B.2 hodnotí jako "konstrukce bez požadavku NZÚ". (platí jen pro výpočet dle staré vyhlášky o ENB)

Poznámka pro výpočet dle nové vyhlášky o ENB: pro výpočty pro NZÚ dle nové vyhlášky o ENB (264/2020 Sb. + ČSN EN ISO 52 016-1) metodický pokyn zatím není. Platí pravidla uvedená v příloze 5 nové vyhlášky, kde je uvedeno, že u výplní se uvažuje stanovení součinitele prostupu tepla výplní podrobným výpočtem nebo pro všechny výplně se použije součinitel prostupu tepla stanovený pro výplň referenčních rozměrů. V případě, že nevyužijeme možnost podrobného výpočtu pro každou výplň (dle nové vyhlášky již jen dobrovolné), uvažujeme pro všechny typově stejné výplně jednotný součinitel prostupu tepla stanovenou pro referenční výplň (jednodušší postup). Pak virtuální referenční výplň nezadáváme, ale jen ty projektované. V takovém případě je nutno volit pro všechny výplně: "Dotace B - stavební konstrukce".

Součinitel prostupu tepla pro referenční výplň je možné získat podrobným výpočtem referenční výplně v programu TT1D s příslušnými vstupy (Ag, Af, Ug. Uf, ψg , lψg) nebo jednodušeji přímo z technického listu výrobce uvažovaných výplní nebo ještě jednodušeji vyhledat na webových stránkách NZÚ, má-li uvažovaná výplň SVT kód.

V technickém listě uváděná hodnota platí vždy pro výplň referenčních rozměrů. Nutno však dodat, že v současné době mohou výrobci prokazovat tuto hodnotu jak měřením, tak výpočtem a nelze říci, že se pomocí těchto dvou metod dojde přesně ke stejnému výsledku. Výrobce logicky uvažuje vždy hodnotu, která vychází lépe."Dotace B - stavební konstrukce" - to jsou konstrukce, které označují všechny konstrukce na obálce budovy pro oblast podpory B, vyjma otvorových výplní pro oblast podpory B.1 a B.2. (výjimka platí jen při výpočtu dle staré vyhlášky o ENB).  Tato volba je i pro otvorové výplně pro hodnocení v oblasti B.0., kdy se s referenční hodnotou výplně nepočítá a uvažuje se paušální hodnota součinitele prostupu tepla pro všechny stejné typové výplně (tj. pro výplně se stejným zasklením, stejným rámem, stejným distančním rámečkem a zasklívací spárou - liší se jen poměr ploch zasklení a rámu, resp. délky zasklívací spáry). Viz také otázka 1) v tomto článku. (toto pro oblast B.0 platí pro výpočet dle staré i dle nové vyhlášky o ENB)

"Konstrukce bez požadavku NZÚ" - to jsou veškeré konstrukce ve stávajícím stavu a konstrukce, na které se nerealizují opatření v novém stavu. (toto platí pro výpočet dle staré i dle nové vyhlášky o ENB)

"Konstrukce bez nároku na podporu" - to jsou konstrukce, na kterých se realizují opatření, ale není možné na ně žádat dotaci NZÚ.  Například z důvodu, že se jedná o konstrukci k nevytápěnému prostoru a tedy na ní nelze žádat. Přitom se však může jednat o konstrukci, která přispívá ke zlepšení energetické bilance nebo je stejná, jako konstrukce na obálce budovy. Ovšem z pohledu realizace se jedná o stejnou konstrukci. V těchto případech je nutné tuto stejnou konstrukci v zadání rozdělit, aby šel přiřadit ke každé části této konstrukce správný typ požadavku z pohledu NZÚ. Ještě doplníme, že tato volba byla dodatečně v minulosti přidána kvůli tomu, že se tato volba objevuje v krycích listech. Návod na použití volby "konstrukce bez požadavků NZU" není přesně definována ani fondem a hodnocení lze úspěšně zpracovat prakticky i bez využití této volby. (toto platí pro výpočet dle staré i dle nové vyhlášky o ENB)

TABULKOVÉ SHRNUTÍ:
Poznámka: U oblasti podpory B, je dotace na objekt poskytována jako paušální na celek, čili dotována je celá stavba. Nicméně pokud se v zadání objevují i jiné konstrukce, než na obálce budovy, je u nich nutno volit pro správné vyhodnocení typ konstrukce "bez nároku na podporu".10)
zpracovávám posouzení na dotaci v oblasti podpory BYTOVÉ DOMY - NOVOSTAVBA. Program NZÚ nenabízí tuto možnost oblasti podpory pro zpracování posudku. Jaký je důvod?

Odpověď: (11.1.2021)
Ano, tuto možnost program NZÚ nenabízí. Tuto oblast podpory jsme se rozhodli do programu NZÚ nezapracovávat, protože dle zjištěné velmí nízké poptávky po této oblasti podpory by to bylo ekonomicky neefektivní. Pokud novostavbu bytového domu zpracováváte pro účely žádosti dotace z programu NZÚ, tak jsou uživatelům k dispozici protokoly výstupů z programů ENERGETIKA a TT1D. Samotný posudek však uživatel musí vytvořit sám. Děkujeme za pochopení.


11)
Počítám NZÚ pro oblast podpory C.3.X. Jaké údaje ohledně využitelného zisku FVE mám vyplnit do programu NZÚ pro krycí list na základě výsledků, které se mě z programu FVE načtou do programu NZÚ?

Odpověď: (18.3.2021)
Jako vždy, není využitelný zisk jako využitelný zisk. U oblastí podpory C.3.4 až C.3.9 jsou podporovány projekty s nejméně 70% využitím vyrobené elektřiny na místě, tedy v objektu (pro vytápění, chlazení, nucené větrání, přípravu TV, umělé osvětlení a k provozu běžných domácích spotřebičů). A to ať už přímo nebo pomocí systému s bateriemi. Současnou podmínkou je, že systém musí být propojen s distribuční soustavou.

Procento využití elektřiny produkované FVE na místě (tedy v objektu) stanoví výpočtový program. V tomto případě program FVE. Z jeho výpočtů získáme tento graf pro základní přehled s tabulkou (graf je základní přehled po měsících, jinak výpočet v programu FVE probíhá v 10 min intervalu kroku výpočtu pro reálné porovnání průběhu spotřeby a výroby, čemuž odpovídají i údaje v tabulce. Pro zobrazení detailnějších průběhů slouží v programu FVE soubor ESO):


Dle výsledků z programu FVE je (pro tento příklad zadání):
Využitelný zisk v budově (na místě) 71,8% = oranžová / (oranžová + modrá) plocha v grafu. Tato hodnota se porovnává s nastavenou hranicí využití elektřiny na místě 70% pro akceptovatelnost projektu.

Pak tu ovšem máme z hlediska kategorizace podpory jednotlivých oblastí limitní čísla pro "jakýsi" celkový využitelný zisk z FVE systému:


Co je míněno tím celkovým využitelným ziskem v kWh/rok? Toto číslo představuje celkovou produkci elektřiny z FVE. Tzn., abychom splnily další požadavek pro získání podpory pro danou oblast, musí být celkový využitelný zisk = (oranžová + modrá) plocha v grafu větší nebo minimálně stejná než limitní hranice pro danou oblast podpory. Např. pokud by tato tabulka patřila systému FVE C.3.7, tak (4980,5+1956,3) = 6 936,8 > 4000....a tento požadavek je splněn. Celkový využitelný zisk je tak vždy 100% produkce elektřiny z FVE.

Takže tu máme zjednodušeně řečeno dvě hodnoty % využitelnosti elektřiny z FVE:
1) využitelný zisk elektřiny přímo na místě budovou = oranžová plocha, % <0;100>, limit: min 70%
2) celkový využitelný zisk = celková produkce = oranžová+modrá plocha, = 100%, limit: ≥ požadovaná hodnota v kWh/rok

A nyní, pokud výsledky výpočtu z programu FVE nahrajeme do programu NZÚ, na co musíme dávat pozor?

Jednak musíme samozřejmě zvolit správnou (požadovanou) oblast podpory, aby byl projekt hodnocen podle kritérií, které chceme:


Po nahrání výpočtového souboru z programu FVE do programu NZÚ se na formuláři zadání programu NZÚ propíší automaticky tyto čísla:


... a ve vyhodnocení by to pak vypadalo takto: