Omezit pro: 
říjen 2021
Spustili jsme aktualizaci programu NZÚ DEKSOFT pro NZÚ 2021+
21. 10. 2021 | Autor: Ing. Tomáš Kupsa
Spustili jsem aktualizaci našeho programu NZÚ pro tvorbu energetického hodnocení pro dotační program Nová zelené úsporám. V tomto článku představujeme hlavní změny.
ENEX + NZÚ
19. 10. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Článek popisuje postup vkládání hlášenek na ENEX pro účely NZÚ
září 2021
Nová zelená úsporám - nové výzvy
24. 9. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Základní obsah nové výzvy v zavedeném programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Co je nového a co zůstává?
červenec 2021
Co nového přinesla verze programu ENERGETIKA 6.0.6 ?
29. 7. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Verze programu ENERGETIKA 6.0.6. přinesla již avizované funkce a něco navíc. Zde si je podrobněji uvedeme.
květen 2021
Nastavení importu gbXML
26. 5. 2021 | Autor: Ing. Jan Stašek
Tento článek shrnuje možnosti nastavení importu gbXML souboru do programu Energetika.
duben 2021
Připojení na webináře - FAQ
7. 4. 2021 | Autor: Ing. Petra Lupíšková, Ing. Jan Stašek, Ing. Tomáš Kupsa
V následujícím článku jsou shrnuty nejčastější dotazy k připojování k webinářům Deksoft.
březen 2021
Co nového přinesla verze programu ENERGETIKA 6.0.5 ?
29. 3. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Verze programu ENERGETIKA 6.0.5. přinesla již avizované funkce a něco navíc. Zde si je podrobněji uvedeme.
1) nový POTOKOL POROVNÁNÍ, podrobně popsáno zde

2) nově lze zadat uživatelskou hodnotu emisivity konstrukce pro výpočet "negativního" sálání k obloze, podrobně popsáno zde

3) katalogizace vstupů. Na to se podrobněji podíváme už v tomto článku konkrétně jde o:

  • katalogizaci profilů užívání.
  • katalogizaci průměrných účinností zdrojů tepla
  • katalogizaci průměrných účinností zdrojů chladu
  • katalogizaci průměrných účinností emisí a distribuce tepla a chladu
Proč? Toto tvůrcům SW ENERGETIKA do budoucna přinese velmi rychlou možnost reakce na změnu hodnot v normě ČSN 73 0331-1 určující vstupy pro výpočet energetické náročnosti budovy. A to bez zásahu do programu pouhým vystavením nové globální položky s těmito daty do příslušného katalogu. Díky tomu pak hlavně uživatelé budou mít k dispozici ihned aktuální hodnoty. Také to přinese možnost ukládat si vlastní uživatelské hodnoty do těchto katalogů (profily užívání, účinnosti apod.) a s tím souvisí i jednoduché opakované použití takto uložených hodnot pro jinou zónu nebo jiný soubor zadání. Také odpadne nutnost přezadávání profilů užívání při změně modulu  MĚŠ<=>NZÚ, MĚS<=>HOD, NZÚ<=>HOD a také bude plně zachována kompatibilita se staršími zadáními

Katalogizace profilů užívání:


*Katalogy byly tvořeny s co největší snahou o univerzálnost. V případě profilů užívání však stejně dojde s nástupem hodinového kroku povinného od 1.1.1023 pro budovy s určitými systémy (chlazení, vlhkostní úprava vzduchu, výroba a využití elektřiny vyrobené na místě) k nutnosti další úpravy. Vzhledem k aktuálnímu vývoji se předpokládá, že profily užívání pro tento hodinový krok výpočtu budou stanovovány ve větší podrobnosti (typický týden), než lze odvodit a použit z profilů užívání zadefinovaných pro měsíční výpočty. Záložka s hodinovými daty v tomto katalogu je tedy poplatná pouze hodinovému kroku dostupnému v programu ENERGETIKA dle již zrušené vyhlášky 78/2013 Sb. a normy EN ISO 13 790.

Katalogizace průměrných účinností zdrojů tepla:

Toto poskytne stejné výhody jako jsou uvedeny v předchozím případě. Do katalogu bude možnost vkládat vlastní hodnoty až v podrobnosti hodinového kroku výpočtu (pomocí csv souboru, který Vám katalog nabídne v editačním režimu). To přinese do budoucna například možnost reálně počítat s proměnlivým COP u tepelného čerpadla během topné sezóny (použijeme-li hodinový krok výpočtu). Ale už i možnost zadat tuto účinnost průměrnou pro každý měsíc lépe popíše reálný stav. To samozřejmě v případech, kdy máme k dispozici závislost COP tepelného čerpadla na vnějších podmínkách (teplotních vstupech).Ještě něco blíže k tepelným čerpadlům:
Katalogizace průměrných účinností zdrojů chladu:

Toto poskytne stejné výhody jako jsou uvedeny výše. Do katalogu bude možnost vkládat vlastní hodnoty až v podrobnosti hodinového kroku výpočtu (pomocí csv souboru, který Vám katalog nabídne v editačním režimu). To přinese do budoucna například možnost reálně počítat s proměnlivým EER u zdroje chladu během chladící sezóny (použijeme-li hodinový krok výpočtu). Ale už i možnost zadat tuto účinnost průměrnou pro každý měsíc lépe popíše reálný stav. To samozřejmě v případech, kdy máme k dispozici závislost EER na vnějších podmínkách (teplotních vstupech).