Omezit pro: 
září 2021
Nová zelená úsporám - nové výzvy
24. 9. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Základní obsah nové výzvy v zavedeném programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Co je nového a co zůstává?
červenec 2021
Co nového přinesla verze programu ENERGETIKA 6.0.6 ?
29. 7. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Verze programu ENERGETIKA 6.0.6. přinesla již avizované funkce a něco navíc. Zde si je podrobněji uvedeme.
květen 2021
Nastavení importu gbXML
26. 5. 2021 | Autor: Ing. Jan Stašek
Tento článek shrnuje možnosti nastavení importu gbXML souboru do programu Energetika.
duben 2021
Připojení na webináře - FAQ
7. 4. 2021 | Autor: Ing. Petra Lupíšková, Ing. Jan Stašek, Ing. Tomáš Kupsa
V následujícím článku jsou shrnuty nejčastější dotazy k připojování k webinářům Deksoft.
březen 2021
Co nového přinesla verze programu ENERGETIKA 6.0.5 ?
29. 3. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Verze programu ENERGETIKA 6.0.5. přinesla již avizované funkce a něco navíc. Zde si je podrobněji uvedeme.
Protokol ZÁKLADNÍ PŘEHLED
29. 3. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Od verze programu ENERGETIKA 6.0.5 byl ve výsledcích kompletně přepracován doplňující protokol a také změně jeho název na ZÁKLADNÍ PŘEHLED. Níže se podívejme, jaké informace nám poskytne.
Zadání vlastní hodnoty emisivity konstrukce pro výpočet "negativního" sálání
29. 3. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Ve verzi programu 6.0.5 byla vystavena možnost zadání konkrétní hodnoty emisivity u každé vnější konstrukce (přilehlé k vnějšímu vzduchu). Výpočet dle EN ISO 52016-1 doposud uvažoval pouze paušálních hodnot emisivity resp. už výsledného součinitele přestupu dlouhovlnným sáláním mezi vnějším povrchem konstrukce a oblohou, a to především u nových výplní vede k navýšení potřeby tepla na vytápění. Toto je další možnost jak tuto potřebu snížit.
Za jakých podmínek se podlahová plocha nevytápěného schodiště objeví v energeticky vztažné ploše?
26. 3. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
V ČSN 73 0331-1 jsou uvedeny v příloze D schémata půdorysného začlenění schodiště v rámci bytového domu. Podle tohoto začlenění a vlastnosti, zda-li je prostor schodiště vytápěn či nikoliv je uveden návod, kdy započítat podlahovou plochu schodiště do celkové energeticky vztažné podlahové plochy objektu.
Propojení Energetiky a 3D modelu v programu DesignBuilder - FAQ
19. 3. 2021 | Autor: Ing. Jan Stašek
Tento článek shrnuje nejčastější dotazy k vytváření 3D modelu pro program Energetika prostřednictvím programu DesignBuilder. Poslední aktualizace: 16.5.2021.
Vliv okrajových podmínek na vypočtenou hodnotu infiltrace EN ISO 52016-1
15. 3. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Tento článek navazuje na již dříve uvedený (odkaz níže), týkající se vlivu voleb v zadání pro výpočet infiltrace na její výpočtovou výši dle EN ISO 52016-1, resp. prováděcí normu pro výpočet větrání EN 16 798-7. Nyní se podrobněji podíváme na jednu vstupní okrajovou podmínku výpočtu - referenční rychlost větru ve výšce 10 m nad zemí.
únor 2021
Rozdíly při stanovení požadavku na součinitel prostupu tepla mezi programy Energetika a Tepelná technika 1D
24. 2. 2021 | Autor: Ing. Jan Stašek, Ing. Martin Varga
Při komplexním posouzení budovy se můžete setkat se situací, kdy dochází k rozdílu mezi požadovanou hodnotou uváděnou v programu Energetika a Tepelná technika 1D. Zjednodušeně lze říci, že v programu Energetika se uplatňují pouze energetické požadavky doplněné o logické limity. Program Tepelná technika 1D stanovuje požadavky přesně dle normy ČSN 73 0540-2. V tomto článku si podrobněji vysvětlíme jednotlivé rozdíly.
Proč je generována výpočtová potřeba tepla na vytápění i v letních měsících?
23. 2. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Zřídka se na technické podpoře setkáme s upozorňujícím dotazem, že něco musí být špatně v programu, když je uváděna potřeba tepla i v letních měsících. Zvláště, když je obecně zafixováno pravidlo pro ukončení sezóny vytápění při vnější teplotě nad 13°C. V tomto článku vysvětlíme výpočetní princip stanovování potřeby tepla na vytápění a jaké příčinu mohou vést k tomu, že se tak děje. Aktualizace 16.3.2021.
Výpočet negeneruje potřebu pro vlhkostní úpravu - příčiny
17. 2. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Na technické podpoře k programu ENERGETIKA se také setkáváme s dotazem na příčinu nulové hodnoty potřeby energie na vlhkostní úpravu vzduchu ve výsledku výpočtu, ačkoliv systémy pro vlhkostní úpravu byly zadány. Níže v článku si rozebereme jednotlivé možné příčiny. Ty příčiny jsou analogické jako u dotazu na "negenerování" potřeby chladu. Aktualizace 15.6.2021.
Jaký vliv mají instalované baterie u FVE u měsíčního výpočtu na hodnocení ENB?
17. 2. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti se zpřísňujícími požadavky na primární energii z neobnovitelných zdrojů při hodnocení ENB se stále častěji jako kompenzační prostředek používá instalace OZE. V tomto případě se zaměříme na FVE a v článku uvedeme, jaký vliv na výsledek hodnocení ENB dle metodiky uvedené ve vyhlášce má takový navrhovaný systém s baterií a bez baterie.
leden 2021
Pohltivost povrchu u neprůsvitných konstrukcí pro solární záření
18. 1. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Jedním z frekventovaných dotazů je i dotaz na to, jaká jsou pravidla pro označení nějakého povrchu neprůsvitné konstrukce za světlý, polotmavý nebo tmavý? Níže v článku se pokusíme o odpoveď.
Využití odpadního tepla z technologie ve výpočtu PENB
15. 1. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku jsou uvedeny případy, kdy lze využít ve výpočtu energetické náročnosti odpadního tepla z technologie. A dále popsáno, jakým způsobem je toto možno zadat.
prosinec 2020
Činitel typu regulace tepelného zdroje
3. 12. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V ČSN 73 0331-1:2018 i 2020 je tabulka A.2 se standardními hodnotami pro činitel regulace tepelného zdroje. V tomto článku uvedeme, zda-li je nutné je používat ve výpočtu či nikoliv.
Hodnocení ENB nástavby a přístavby od 1.9.2020
1. 12. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti se zněním odstavce 3) v §6 vyhlášky o energetické náročnosti budov 264/2020 Sb. v tomto článku popíšeme, jakým způsobem se postupuje při hodnocení požadavků ENB v případě nástaveb a přístaveb na/k stávajícímu objektu.
listopad 2020
ENERGETIKA a ČSN 73 0331-1:2020
12. 11. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku popíšeme dočasné řešení postupu práce v programu ENERGETIKA, než budou kompletně zapracovány nabízené vstupy dle aktuálně platné ČSN 73 0331-1:2020 (platné od 1.11.2020).
Úvodem je třeba říci, že jde o vstupy do programu. Neznamená to nemožnost využití programu pro výpočty PENB. Pouze to znamená, že do doby, než budou kompletně zapracovány nabídky vstupů dle ČSN 73 0331-1:2020 je zadání vstupů méně komfortní.

Jakmile budou do programu doplněny funkce katalogů profilů užívání, vrátí se komfort zadávání vstupů na stejnou úroveň jako před 1.11.2020, resp. bude ještě lepší.

Rozhodli jsme se nabídku vstupů realizovat v programu pomocí jednotlivých katalogů. Jako je to v programu již realizováno na formuláři UMĚLÉ OSVĚTLENÍ (katalog profilů požadavků na osvětlení). Takové řešení přináší do budoucna tyto výhody:

  • rychlá reakce na budoucí změny norem nabízejících vstupy (v řádu hodin). Zkrátka nové aktuální hodnoty budou vloženy jako další položky v katalogu administrátorem programu
  • Jakákoliv budoucí změna nebude vyžadovat zásah do programu (u současného roletového menu tomu bohužel tak není a to právě komplikuje zapracování jak do samotného programu, tak z hlediska kontroly všech protokolů z hlediska vypisování hodnot, které jsou na výběru těchto rolet také někdy závislé)
  • Možnost ukládat si vlastní uživatelské hodnoty do těchto katalogů (profily užívání, účinnosti apod.) a s tím souvisí i jednoduché opakované použití takto uložených hodnot pro jinou zónu nebo jiný soubor zadání
  • Odpadne nutnost přezadávání profilů užívání při změně modulu  MĚŠ<=>NZÚ, MĚS<=>HOD, NZÚ<=>HOD
  • bude plně zachována kompatibilita se staršími zadáními
Katalogy jsou momentálně rozpracovávány na vývojářské větvi programu. Časová tíseň z důvodu urcyhleného zapracování nové vyhlášky o ENB vše navazující odsunula. Přesný den vystavení katalogů nelze zatím dělit. Stane se tak samozřejmě co nejdříve, jak to bude možné (tj. kompletní zapracování do struktury programu a otestování). Zde například náhled na zapracování katalogu profilů užívání na formuláři zadání ZÁKLADNÍ POPIS ZÓNY:


JAK DOČASNĚ ZADÁVAT AKTUÁLNÍ HODNOTY VSTUPŮ DLE ČSN 73 0331-1:2020 NEŽ BUDOU VYSTAVENY KATALOGY?

U každého vstupu zadání je umožněno zadat vlastní - uživatelskou hodnotu. A toho je využito. Tzn. aktuální sezónní účinnosti zdrojů tepla, účinnosti distribuce apod.  dle ČSN 73 0331-1 lze zadat jako vlastní hodnotu. Aby uživatel nemusel kvůli tomu listovat v ČSN 73 0331-1, byly aktuální hodnoty těchto účinností vloženy do tabulek v nápovědě. V nápovědě lze tuto hodnotu zjistit a přepsat do zadání jako vlastní hodnotu.

1) sezónní účinnosti zdrojů tepla:

Např. nápověda k poli sezónní účinnosti zdrojů tepla. Tyto hodnoty se použití pro typy zdrojů K, CZT, KVET. Pro typ zdroje TČ se nic nezměnilo a je možno zadávat vstupy dle TNI 73 0331.2) sezónní účinnosti distribuce tepla:

Opět hodnoty dle ČSN 73 0331-1:2020 je možno zadat jako vlastní. Hodnoty jsou uvedeny v nápovědě k poli pro zadání účinnosti distribuce tepla na vytápění.
3) profily užívání umělého osvětlení

Jelikož tento katalog umělého osvětlení již delší čas je zapracován, jsou v něm uvedeny aktuální profily a lze je volit:
4) profily užívání zóny

Poslední je bod náleží profilům užívání, které se přiřazují na formuláři ZÁKLADNÍ POPIS ZÓNY. V současné době jsou v roletě nabízeny profily užívání poplatné ČSN 73 0331-1:2018 (které byly shodné s TNI 73 0331). V aktuálně platné ČSN 73 0331-1:2020 došlo u některých profilů ke změnám vstupních hodnot.

Pokud chceme zadat profil užívání, který má dle nové ČSN 73 0331-1:2020 některé vstupy odlišné a pokud je nutno tyto vstupy uvažovat, opět jdeme cestou definování vlastního profilu užívání.

1. volíme profil užívání  "definuji vlastní profil"


2. otevřeme modální okno a v něm jako výchozí profil pro úpravu volíme profil, který chceme použít např. profil BD - obytné prostory: