Omezit pro: 
leden 2024
Jaká jsou úskalí při užití (nejen) vlastních klimadat z hlediska solárních tepelných zisků?
30. 1. 2024 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku upozorníme na některé souvislosti hodinového výpočtu v programu ENERGETIKA při výpočtu solárních tepelných zisků. A doporučíme co dělat, pokud se po výpočtu v jejich průběhu objeví "anomálie" v podobě velmi vysoké hodinové hodnoty.
listopad 2023
Vkládání podpisu do PENB
13. 11. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti s vydáním změny vyhlášky o energetických specialistech je nutno vkládat na ENEX pdf PENB včetně podpisu zpracovatele, resp. oprávněného energetického specialisty. Nově je v SW ENERGETIKA umožněna funkce vkládání obrázku podpisu a razítka.
říjen 2023
Protokol mezivýsledků v HOD modulu
20. 10. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Do výsledků v HOD modulu byla doplněna (od verze 7.1.5) 1. část protokolů mezivýsledků po vzoru těchto protokolů v měsíčních modulech výpočtu. Jak časová kapacita dovolí, budou tyto protokoly v hodinovém výpočtu průběžně doplňovány o další části tak, aby z hlediska obsahu byly rovny měsíčnímu výpočtu. Aktualizace 24.11.2023.
Využití odpadního tepla z chlazení vnitřního prostředí ve výpočtu ENB
20. 10. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byly doplněny funkce pro jednodušší postihnutí , resp. zadání zpětného využití odpadního tepla z chlazení upravovaného vnitřního prostředí (měsíční výpočty od verze 6.0.7, hodinové výpočty od verze 7.1.5). Aktualizace 20.10.2023
Typy tepelných zisků tvořících odpadní teplo z chlazení ve výpočtu ENB
20. 10. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku jsou uvedeny případy, kdy lze využít ve výpočtu energetické náročnosti odpadního tepla z chlazení. A dále popsáno, jakým způsobem je toto možno zadat. (Aktualizace 13.10.2023)
Klasifikace chlazení ve třídě G
11. 10. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Zejména u novostaveb často dochází k situacícm, kdy je zadán systém chlazení. Ve "štítku" PENB je však klasifikován ve třídě G (mimo RD/BD), což u novostaveb ostatních typů budov vzbuzuje pochybnosti o správnosti výpočtu. Co je toho příčinou?
září 2023
NZÚ - dokládání klasifikace Uem dle vyhlášky pro oblast podpory C.1
21. 9. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V rámci podpory C.1 při výměně plynového zdroje za tepelné čerpadlo je požadavek na doložení klasifikace průměrného součinitele Uem nejhůře ve třídě D dle vyhlášky o ENB. V souvislosti s tímto požadavkem vznikly otázky, na které SFŽP odpověděl.
červen 2023
Soubor zadání PENB pro vložení na ENEX
28. 6. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti se změnou zákona 406/2000 Sb. z ledna 2020 a prováděcí vyhlášky 4/2020 Sb. o energetických specialistech vyžaduje nově Státní energetická inspekce (SEI) při vložení hlášenky na ENEX i vložení souboru zadání pro výpočetní program, s nímž byl daný PENB vypočten. Aktualizace 28.6.2023.
Jak na csv soubor v LibreOffice?
19. 6. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti s vystavením hodinového modulu výpočtu se v případě definování vlastního zadání vstupů potýkáme s csv souborem. V tomto článku navedeme uživatele, jak získat csv soubor ve správném tvaru, pracujeme-li pouze v LibreOffice.
duben 2023
HOD modul - doplnění výpisu mezivýsledků a vstupů + možnost responzivního zobrazení v grafu
27. 4. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Do výsledků HOD modulu byly doplněny do xlsx výpisy některých vstupů a mezivýsledků. Současně byla doplněna funkce možnosti zobrazení těchto hodnot v responzivním grafu.
HOD vs. MĚS - část 5.: výpočet umělého osvětlení
11. 4. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 5. se podíváme na rozdíl výpočtu umělého osvětlení.
březen 2023
HOD vs. MĚS - část 4.: (ne)spojitost výpočtu
24. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 4 se podíváme na vliv (ne)spojitosti výpočtu
HOD vs. MĚS - část 3.: ekvivalentní profily užívání?
23. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 3. se podíváme na "porovnatelnost" resp. ekvivalentnost profilů užívání pro měsíční a pro hodinový modul výpočtu.
HOD vs. MĚS - část 2A.: vliv profilů užívání (teplota, větrání, vnitřní tepelné zisky od osob a spotřebičů)
14. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 2A se podíváme na vliv profilů užívání (teplota, větrání, vnitřní tepelné zisky od osob a spotřebičů)
HOD vs. MĚS - část 1.: vliv klimadat
9. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 1. se podíváme na klimadata.
HOD modul programu ENERGETIKA - podporovaná zadání
7. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku naleznememe aktuální informace k době výpočtu HOD modulu a k rozsahu podporovaných zadání pro HOD modul programu ENERGETIKA. Aktualizováno 23.3.2023.
únor 2023
HOD modul - bilancování vyrobené elektřiny na místě
20. 2. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti s hodinovými výpočty je ve vyhlášce 264/2020 Sb. o ENB jedno ustanovení, které může způsobovat rozdíl v započítatelném odpočtu primární energie u exportované elektřiny mimo budovu mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. A to někdy i velmy výrazně.
Testování výpočetního jádra předepsného EN ISO 52016-1
13. 2. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Výsledky testování hodinového výpočetního jádra předepsaného EN ISO 52016-1
HOD modul - bilance v kapitole E (KOMENTÁŘ)
13. 2. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku je bližší komentář k hodnotám, resp koláčovému grafu pro režim vytápění. Konkrétně k solárním tepelným ziskům. Aktualizace 8.3.2023.
leden 2023
HOD modul vystaven
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V programu ENERGETIKA byl vystaven HOD modul pro výpočty dle EN ISO 52 016-1 a vyhlášky 264/2020 Sb.
přepínání mezi moduly HOD => MĚS a MĚS => HOD
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku uvádíme návod pro uživatele programu ENERGETIKA "co a jak" při přepínání mezi moduly s rozdílným krokem výpočtu (hodina vs. měsíc). Poslední aktualizace 27.1.2023.
HOD modul - co je v zadání navíc oproti měsíčním modulům
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku uvedeme hlavní odlišnosti v zadávání vstupů pro uživatele programu ENERGETIKA v HOD modulu a v MĚS modulu. Aktualizace 27.1.2023.
specifika HOD modulu výpočtu z hlediska zadání:

1)
nová pole na formuláři zadání ZÁKLADNÍ ÚDAJE (na konci formuláře)Pro výpočty hodnocení ENB bude zadání vypadat vždy tak, jak je uvedeno na obrázku výše.

Počet hodnocených hodin a předazených dnů
Tj. výpočet bude proveden pro celý rok: 1 až 8760 hodin. Toto značení hodnocených hodin výpočtu si označíme jako relativní. Předsazených počítaných dnů pro ustálení teplotních podmínek bude 14 . Označení počtu celkem počítaných hodin označíme jako absolutní. Absolutní počet počítaných hodin tak je: 14*24+8760 = 9 096. Předsazené dny, resp. hodiny jsou tam proto, že pro každou počítanou hodinu potřebujeme znát teplotu v jednotlivých výpočtových uzlech z předchozí hodinu. Pro 1. hodinu výpočtu (dle absolutního pořadí) tento vstup není k dispozici, takže se musí odhadnout. Tento odhad teploty (zadaný vstup) v předchozí hodinu pro 1. hodinu výpočtu je samozřejmě zatížen chybou. A proto výpočet v rámci předsazených dnů slouží k tomu, aby se výpočet tzv. "ustálil". Předsazené dny, resp. hodiny výpočtu se nezapočítávají o hodnocení ENB.

Počet počítaných uzlů v konstrukcích
Analogicky jako třeba u počtu zón hodnoceného modelu objektu, tak i počet uzlů v konstrukcích pro výpočet může být různý. U zónování objektu jsou ale nutné podmínky, ze kterých vyplyne minimální počet zón, který musí být pro výpočtový model dodržen. Stejně tak u výpočtových uzlů je předepsané minimum 5, maximum není nijak omezeno. Stejně jako vyšší počet zón, tak i vyšší počet uzlů prodlužuje výpočet. Z tohoto důvodu bude tato roleta zaaretována na volbě 5 a nepujde změnit. Pro hodnocení ENB je toto minimum dostatečné s ohledem na to, že chceme, aby doba výpočtu byla co nejkratší.


Výpočet s omezením dostupného výkonu zdroje tepla / chladu
Hodinový výpočet je specifický v tom, že například při přechodu z hodiny nevytápěné na vytápěnou může výpočet vykazovat v této vytápěné hodině dramatický nárůst potřebného výkonu dodaného do zóny pro zajištění požadované teploty (samozřejmě záleží jak moc velký byl rozdíl mezi teplotou v nevytápěné hodině a požadovanou teplotou ve vytápěné hodině). Tento výkon může být vyšší, než je výkon dostupného tepelného zdroje. V případě volby ANO v této roletě je tak dodávaný výkon zastropen dle výkonu zdroje a daná hodiná hodina přepočítána znovu. Pak to ovšem logicky znamená, že v této hodině nebude dodržena požadovaná teplota. Pro výpočty ENB bude prozatím volba v této roletě zaaretována na volbě NE (výpočet potřeb tepla a chladu nebude probíhat se zastropením výkonu). Blíže se tomuto tématu budeme věnovat v některém z budoucích článku v technické knihovně.

2)
formulář zadání ZÁKLADNÍ ÚDAJE - hodinová klimatická dataV katalogu klimadat je třeba pro HOD modul výpočtu hodinová referenční klimadata. Ta jsou umístěna v adresáři "CZ" pod názvem položky "hodinová klimadata MPO pro hodnocení ENB". To jsou klimadata zpracovaná Společnosté pro techniku prostředí pod vedením prof. Kabeleho v rámci porgramu MPO-Efekt. Viz článek zde.

3)
formulář zadání ZÁKLADNÍ POPIS ZÓNYV katalogu profilů užívání je třeba pro HOD modul výpočtu vybrat příslušný předdefinovaný profil užívání zóny. Ty jsou umístěny v adresáři "CZ" a " HODINOVÝ KROK VÝPOČTU" pod názvem položky "hodinová profily vydané MPO 11/2022". To jsou profilů užívání zpracovaná Společnosté pro techniku prostředí pod vedením prof. Kabeleho v rámci porgramu MPO-Efekt. Viz článek zde.

Každý profil (položka) v katalogu profilů užívání má záložku "MĚS data" a "HOD data". Pro předdefinované profily užívání jsou vyplněny obě záložky. V praxi to znamená to, že pokud založíte nový soubor ve verzi 7.0.0 a pozdější a vyberete z tohoto katalogu předdefinovaný profil užívání, tak při přepnutí z HOD modulu do MĚS modulu a naopak už není potřeba znovu profily užívání přezadávat. Pro oba typy výpočtu totiž byly profily do zadání načteny. Stejně tak to platí v případě, že nově zadáváte soubor ve verzi 7.0.0 v MĚS modulu a vybrete některý z předdefinovaných profilů užívání pro měsíční výpočet dle ČSN 73 0331-1: 2020.


Pokud si tvoříte vlastní profil, tak toto bude fungovat pouze v případě při přepínání mezi moduly, pokud v takovém profilu vyplníte obě záložky (MĚS data i HOD data).

Vstupy na obou záložkách (MĚS data i HOD data) jsou naprosto na sobě nezávislé. Ale z logicky věci by v případě vlastní editace profilu měly vzájemně odpovídat. Např, pokud cílovou teplotu na vytápění na záložce MĚS data zadám 20°C, tak na záložce HOD data by tato teplota měla být také 20°C apod.

Obecně u vstupů pro HOD výpočet se budeme setkávat s poli, které mají u sebe 3 malé záložky. Podle toho, která záložka je aktivní (zvolena), tak v takové podrobnosti je vstup pro hodinový výpočet definován. Více k tomuto je popsáno v samostatném článku zde.


4)
formulář zadání KONSTRUKCEPro HOD modul výpočtu na podformuláří jednotlivých neprůsvitných (pouze!) konstrukcí na listě "vnější obalové konstrukce" přibyly rolety pro výběr kategorie konstrukce z hlediska tepelné kapacity a pro výběr rozložení této kapacity po tloušťce konstrukce. Tepelnou kapacitu je možno spočítat i podrobně, pokud jdou konstrukce zadání podrobně v programu TT1D.Pro konstrukce na záložce "vnitřní konstrukce" je dostupná pro neprůsvitné (pouźe!) konstrukce jen roleta pro výběr tepelné akumulace. Z hlediska rozložení této kapacity po tloušťce konstrukce je automaticky zvolen pro vnitřní konstrukce typ "M". V tomto případě by bylo poměrně složité v případě asymetrického rozložení automaticky měnit tento typ u konstrukcí oddělujících zóny podle toho, jakou zónu zrovna počítáme.

5A)
formulář zadání PLOCHYTady došlo pouze ke změně modálního okna pro zadání pohyblivého zastínění Fsh,gl. Tato změna je jednak obecná pro všechny moduly, kde jsou uvedeny dvě záložky "stínící clony" a "okenice". Nové je také to, že pro výběr typu stínící clony nebo okenice je dostupný katalog stínících prvků. V něm jsou jednak předdefinovány ty prvky, které jsou v normě a jedna si do katalogu můžeme vkládat vlastní stínící prvky pro opětovné použití (načtení do zadání).
Katalog stínících clon a okenicje společný pro oby typy stínících prků. Proto, pokud vyberete například v katalogu okenice a bude ji chtít načíst do záložky stínící clona, program Vás na to upozorní (stejně tak  by k tomu došlo v opačném případě):Nová je však část pro způsob řízení stínících clon. K dispozici je zde opět i katalog pro režimy zastínění stínících clon a okenic:Pro výběr provozního režimu zastínění je třeba dbát na to, v jakém modulu výpočtu se nacházím (HOD vs. MĚS) a úměrně tomu volit i princip řízení provozu stínící clony u výplně. Pokud například zvolím v HOD modulu režim pro řízení clony na základy intenzity solárního záření dopadajícícho kolmo na plochu výplně, je to v pořádku. Pokud bychom ale tento soubor zadání pak následně přepli do MĚS modulu výpočtu, tak měsíční výpočet si s takových režimem provozu pro stínící clony poradit neumí  a je třeba jej přezadat! Logicky u měsíčního výpočtu není k dispozici pro každou hodinu intenzita záření dopadající kolmo na plochu výplně.

A naopak. Pokud jdem v MĚS modulu výpočtu a volím režim provozu stínících clon typický pro měsíční výpočet, tak při následném přepnutí do HOD modulu výpočtu si s tím výpočet dokáže poradit. Otázkou ovšem je, zda-li výsledky budou relevantní, pokud např. v HOD výpočtu se použije pro každou hodinu v daném měsícíc podíl zastínění clonou fsh, který v měsíčním výpočtu by zadán jako průměrný pro celý měsíc. Takže tady je v takovém případě na místě taky doporučit přezadaní režimu provozu stínící clony odpovídající HOD modulu výpočtu.

Výše popsané platí analogicky i pro okenice.

5B)
formulář zadání PLOCHY

Toto se netýká ani tak změny zadání, spíše doporučení způsobu zadání. Pro HOD modul výpočtu se obecně doporučuje volit podrobné zadání zastínění po segmentech, nikoliv volit paušální hodnotu Fsh,O (což je dle vyhlášky umožněno). Důvodem je to, že tento činitel je reálně pro každou hodinu odlišný (podle toho jak se mění úhel výšky zastínění v důsledku změny polohy Slunce na obloze). Při použí paušální hodnoty je v HOD modulu tato hodnota Fsh,O použita pro každou hodiny v roce.


6)
formulář zadání UMĚLÉ OSVĚTLENÍ