Omezit pro: 
leden 2021
Pohltivost povrchu u neprůsvitných konstrukcí pro solární záření
18. 1. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Jedním z frekventovaných dotazů je i dotaz na to, jaká jsou pravidla pro označení nějakého povrchu neprůsvitné konstrukce za světlý, polotmavý nebo tmavý? Níže v článku se pokusíme o odpoveď.
Využití odpadního tepla z technologie ve výpočtu PENB
15. 1. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku jsou uvedeny případy, kdy lze využít ve výpočtu energetické náročnosti odpadního tepla z technologie. A dále popsáno, jakým způsobem je toto možno zadat.
prosinec 2020
Činitel typu regulace tepelného zdroje
3. 12. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V ČSN 73 0331-1:2018 i 2020 je tabulka A.2 se standardními hodnotami pro činitel regulace tepelného zdroje. V tomto článku uvedeme, zda-li je nutné je používat ve výpočtu či nikoliv.
Hodnocení ENB nástavby a přístavby od 1.9.2020
1. 12. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti se zněním odstavce 3) v §6 vyhlášky o energetické náročnosti budov 264/2020 Sb. v tomto článku popíšeme, jakým způsobem se postupuje při hodnocení požadavků ENB v případě nástaveb a přístaveb na/k stávajícímu objektu.
listopad 2020
ENERGETIKA a ČSN 73 0331-1:2020
12. 11. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku popíšeme dočasné řešení postupu práce v programu ENERGETIKA, než budou kompletně zapracovány nabízené vstupy dle aktuálně platné ČSN 73 0331-1:2020 (platné od 1.11.2020).
FAQ - částé dotazy k nové vyhlášce o ENB 264/2020 Sb.
3. 11. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto průběžně doplňované článku v technické knihovně budeme průběžně uvádět otázky a odpovědi, které se kumulují na naší technické podpoře v souvislosti s požadavky a hodnocením nové vyhlášky o ENB č. 264/2020 Sb.
říjen 2020
PENB na ucelené části budovy se společným nevytápěným prostorem - postup práce v programu ENERGETIKA
29. 10. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku podrobně popíšeme, jak postupovat v programu ENERGETIKA při zadání těchto PENB zpracovaných na ucelenou (nadzemní) část budovy v případě, že mají společný nevytápěný prostor (např. garáže).
Strop k půdě - jaké jsou možnosti zadání? Jaké je jeho zastínění Fsh,O?
19. 10. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Na technické podpoře se množí dotazy, jaké zadat zastínění Fsh,O stropu k půdě pro výpočet solárních zisků, když nad ním je ještě střecha. V článku si vysvětlíme okolnosti, které k takovému dotazu vedou a co s "tím"....nejprve si ale zrekapitulujeme možnosti, jakým způsobem lze nevytápěný prostor půdy postihnout v zadání.
Rozvody tepla a chladu mimo budovu
16. 10. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku popíšeme novou funkci programu ENERGETIKA od verze 6.0.3. - možnost zadání účinnosti rozvodů tepla a chladu mimo budovu do samostatných polí přímo k tomu určených.
září 2020
Váhový činitel a typ regulace u VZT jednotky
24. 9. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Tento článek má za úkol blíže vysvětlit funkci váhového činitele ve výpočtu spotřeby energie (elektřiny) u VZT jednotek a také vysvětlit jak jej ovlivňuje zvolený typ regulace pohonu ventilátorů VZT jednotky. Aktualizace 27.10.2020.
Formátovací a HTML pole v programech DEKSOFT
7. 9. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Zde uvedeme pár nutných informací k správnému zadání a zobrazení doplňovaného textu v protokolech.
V programech DEKSOFT jsou v zadání k dispozici pole pro vyplnění textu. Pracovně je nazveme "formátovací" pole. Tato pole slouží k vyplnění a naformátování textu, který se následně objevuje v příslušných výstupech (protokolech).Do nich vepsaný text lze libovolně upravovat, např.:


Když přepneme toto okno do režimu "HTML" pole, tak se naformátovaný text zobrazí včetně "html" formátovacích znaků. Takže teoreticky, pokud pro někoho je jednodušší formátovat text rovnou přímo pomocí těchto znaků, může toto pole přepnout do režimu "HTML" pole a text naformátovat pomocí znaků přímo zde. Po přepnutí zpět do režimu zobrazení "formátovací" pole si pak může výsledek naformátovaného textu zkontrolovat. Protože je to samozřejmě pro naprostou většinu uživatelů složitější způsob, rovnou vyplňují text do pole v režimu "formátovacím" a text upravují pomocí formátovacích příkazů v horní liště okna. Tolik základní funkce tohoto okna.

V souvislosti s výsledným požadovaným zobrazením formátu v online náhledu protokolu a dále i ve vygenerovaném pdf upozorňujeme na jednu velmi důležitou věc při kopírování textu do tohoto pole v režimu "formátovacícm":

Obecnou vlastností webových prohlížečů je, že neumí zcela spolehlivě při kopírování textu (CTRL+C = > CTRL+V) odstranit původní formáty kopírovaného textu!  A tak i přesto, pokud vložený text přímo do "formátovacího" pole následně formátujete pomocí formátovacích příkazů, tak nemusí být výsledek uspokojivý. A to právě proto, že v daném vloženém textu zůstanou i původní formátovací příkazy z kopírovanéto textu. Tyto přebytečné formátovací příkazy lze odhalit a následně smazat při přepnutí okna do režimu "HTML" okno.

Protože tento postup však není uživatelsky příjemný, je nutno v případě vkládaného textu postupovat vždy takto (abychom vymazali všechny formáty kopírovaného textu):

1) přepnout okno do režimu "HTML" okno
2) vložit kopírovaný text
3) pak přepnout zpět do režimu "formátovací" okno
4) text naformátovat dle požadavku pomocí formátovacích příkazů

Tento postup zcela bezpečně vymaže všechny formátovací příkazy z původního kopírovaného textu a následně pak není problém s chybným zobrazením tohoto textu v online náhledu protokolu.

To, co je vidět v online náhledu protokolu, se pak také zobrazí ve vygenerovaném pdf. I zde však musíme upozornit, že používaná knihovna "pdf" creatoru je externím programem. A ve výjímečných případech se může stát, že ve vygenerovaném pdf je text zobrazen odlišně od on-line náhledu (některému typu formátu nemusí pdf knihovna "rozumět"). Toto se zpravidla odstraní malou změnou formátu v zadání.

on-line náhled protokolu:


vygenerované pdf protokolu:


Nepříjemnou vlastností používané externí knihovny pdf, na kterou musíme také upozornit je její obecná vlastnost "ignorace" zadaného způsobu zarovnání textu do bloku ve vygenerovaném pdf protokolu v případě, že zadaný text se nachází v tomto protokolu v tabulce.

V online náhledu protokolu je text dle zadání v poli zarovnán do bloku:

Ale po vygenerování do pdf je zarovnání textu vlevo: (bohužel tuto vlastnost pdf knihovny nezbývá než akceptovat):


FUNKCE KATALOGU PŘEDDEFINOVANÝCH TEXTŮ k danému "formátovacímu" oknu:
Vpravo nad "formátovacím" polem je ikona katalogu. Tento katalog slouží k ukládání předdefinovaných textů pro toto okno, které lze pak z tohoto katalogu načítat a následně pak v poli libovolně editovat. Ulehčuje to práci v případě, že u zakázek musíme vepisovat poměrně často texty, které se celé opakují nebo se z větší části opakují. Poprvé tedy takový text vložíme do katalogu. Následně už jej pak z katalogu pouze načítáme a následně edituje (vůbec nebo málo podle aktuální situace přizpůsobení vloženého textu konkrétní zakázce).