Omezit pro: 
leden 2024
Jaká jsou úskalí při užití (nejen) vlastních klimadat z hlediska solárních tepelných zisků?
30. 1. 2024 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku upozorníme na některé souvislosti hodinového výpočtu v programu ENERGETIKA při výpočtu solárních tepelných zisků. A doporučíme co dělat, pokud se po výpočtu v jejich průběhu objeví "anomálie" v podobě velmi vysoké hodinové hodnoty.
listopad 2023
Vkládání podpisu do PENB
13. 11. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti s vydáním změny vyhlášky o energetických specialistech je nutno vkládat na ENEX pdf PENB včetně podpisu zpracovatele, resp. oprávněného energetického specialisty. Nově je v SW ENERGETIKA umožněna funkce vkládání obrázku podpisu a razítka.
říjen 2023
Protokol mezivýsledků v HOD modulu
20. 10. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Do výsledků v HOD modulu byla doplněna (od verze 7.1.5) 1. část protokolů mezivýsledků po vzoru těchto protokolů v měsíčních modulech výpočtu. Jak časová kapacita dovolí, budou tyto protokoly v hodinovém výpočtu průběžně doplňovány o další části tak, aby z hlediska obsahu byly rovny měsíčnímu výpočtu. Aktualizace 24.11.2023.
Využití odpadního tepla z chlazení vnitřního prostředí ve výpočtu ENB
20. 10. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byly doplněny funkce pro jednodušší postihnutí , resp. zadání zpětného využití odpadního tepla z chlazení upravovaného vnitřního prostředí (měsíční výpočty od verze 6.0.7, hodinové výpočty od verze 7.1.5). Aktualizace 20.10.2023
Typy tepelných zisků tvořících odpadní teplo z chlazení ve výpočtu ENB
20. 10. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku jsou uvedeny případy, kdy lze využít ve výpočtu energetické náročnosti odpadního tepla z chlazení. A dále popsáno, jakým způsobem je toto možno zadat. (Aktualizace 13.10.2023)
Klasifikace chlazení ve třídě G
11. 10. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Zejména u novostaveb často dochází k situacícm, kdy je zadán systém chlazení. Ve "štítku" PENB je však klasifikován ve třídě G (mimo RD/BD), což u novostaveb ostatních typů budov vzbuzuje pochybnosti o správnosti výpočtu. Co je toho příčinou?
září 2023
NZÚ - dokládání klasifikace Uem dle vyhlášky pro oblast podpory C.1
21. 9. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V rámci podpory C.1 při výměně plynového zdroje za tepelné čerpadlo je požadavek na doložení klasifikace průměrného součinitele Uem nejhůře ve třídě D dle vyhlášky o ENB. V souvislosti s tímto požadavkem vznikly otázky, na které SFŽP odpověděl.
červen 2023
Soubor zadání PENB pro vložení na ENEX
28. 6. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti se změnou zákona 406/2000 Sb. z ledna 2020 a prováděcí vyhlášky 4/2020 Sb. o energetických specialistech vyžaduje nově Státní energetická inspekce (SEI) při vložení hlášenky na ENEX i vložení souboru zadání pro výpočetní program, s nímž byl daný PENB vypočten. Aktualizace 28.6.2023.
Jak na csv soubor v LibreOffice?
19. 6. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti s vystavením hodinového modulu výpočtu se v případě definování vlastního zadání vstupů potýkáme s csv souborem. V tomto článku navedeme uživatele, jak získat csv soubor ve správném tvaru, pracujeme-li pouze v LibreOffice.
duben 2023
HOD modul - doplnění výpisu mezivýsledků a vstupů + možnost responzivního zobrazení v grafu
27. 4. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Do výsledků HOD modulu byly doplněny do xlsx výpisy některých vstupů a mezivýsledků. Současně byla doplněna funkce možnosti zobrazení těchto hodnot v responzivním grafu.
HOD vs. MĚS - část 5.: výpočet umělého osvětlení
11. 4. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 5. se podíváme na rozdíl výpočtu umělého osvětlení.
březen 2023
HOD vs. MĚS - část 4.: (ne)spojitost výpočtu
24. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 4 se podíváme na vliv (ne)spojitosti výpočtu
HOD vs. MĚS - část 3.: ekvivalentní profily užívání?
23. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 3. se podíváme na "porovnatelnost" resp. ekvivalentnost profilů užívání pro měsíční a pro hodinový modul výpočtu.
HOD vs. MĚS - část 2A.: vliv profilů užívání (teplota, větrání, vnitřní tepelné zisky od osob a spotřebičů)
14. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 2A se podíváme na vliv profilů užívání (teplota, větrání, vnitřní tepelné zisky od osob a spotřebičů)
HOD vs. MĚS - část 1.: vliv klimadat
9. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 1. se podíváme na klimadata.
HOD modul programu ENERGETIKA - podporovaná zadání
7. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku naleznememe aktuální informace k době výpočtu HOD modulu a k rozsahu podporovaných zadání pro HOD modul programu ENERGETIKA. Aktualizováno 23.3.2023.
únor 2023
HOD modul - bilancování vyrobené elektřiny na místě
20. 2. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti s hodinovými výpočty je ve vyhlášce 264/2020 Sb. o ENB jedno ustanovení, které může způsobovat rozdíl v započítatelném odpočtu primární energie u exportované elektřiny mimo budovu mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. A to někdy i velmy výrazně.
Testování výpočetního jádra předepsného EN ISO 52016-1
13. 2. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Výsledky testování hodinového výpočetního jádra předepsaného EN ISO 52016-1
HOD modul - bilance v kapitole E (KOMENTÁŘ)
13. 2. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku je bližší komentář k hodnotám, resp koláčovému grafu pro režim vytápění. Konkrétně k solárním tepelným ziskům. Aktualizace 8.3.2023.
leden 2023
HOD modul vystaven
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V programu ENERGETIKA byl vystaven HOD modul pro výpočty dle EN ISO 52 016-1 a vyhlášky 264/2020 Sb.
přepínání mezi moduly HOD => MĚS a MĚS => HOD
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku uvádíme návod pro uživatele programu ENERGETIKA "co a jak" při přepínání mezi moduly s rozdílným krokem výpočtu (hodina vs. měsíc). Poslední aktualizace 27.1.2023.
HOD modul - co je v zadání navíc oproti měsíčním modulům
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku uvedeme hlavní odlišnosti v zadávání vstupů pro uživatele programu ENERGETIKA v HOD modulu a v MĚS modulu. Aktualizace 27.1.2023.
HOD modul - práce s podrobností dat
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku je vysvětlen rozdíl mezi 3-mi hlavními možnotmi jak zadat vstupy v HOD modulu a způsob práce se zadání vstupů. Tyto informace uvítate zejména v případě, pokud budete definovat vlastní vstupy a nevyužijete předdefinované profily, resp. položky v katalozích.
HOD modul - práce při editaci katalogů
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku najdete informaci, jakým způsobem lze editovat vlastní položky v katalogu pomocí csv souborů
listopad 2022
Data pro hodinový výpočet
11. 11. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
MPO ČR zveřejnilo hodinová data (vstupy) pro hodinový výpočet pro hodnocení ENB.
říjen 2022
Zadání potřeby TV bazénu v RD
12. 10. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku uvedeme návod, jak zadat potřebu TV pro bazén vč. jeho tepelné ztráty a systém přípravy TV v RD (uvnitř objektu).
Zadání potřeby TV u krytého plaveckého bazénu
12. 10. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku uvedeme návod, jak zadat potřebu TV pro krytý plavecký bazén a systém přípravy TV v plavecké hale.
květen 2022
ENERGETIKA 6.0.8 - změny u TV
10. 5. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byla doplněna funkce pro možnost využití teplených ztrát TVsys jako teplených zisků pro výpočet potřeby tepla a chladu. A dále byl přepracován formulář POTŘEBY TV. Pokračuje se zde v katalogizaci vstupních hodnot, dále byla doplněna možnost výběru denního odběrového profilu (už se myslí na nový hodinový výpočet) a také byly doplněny přehlednější grafy.
leden 2022
ENERGETIKA 6.0.7 - nové tabulky a grafy spotřeby pro pomocné spotřebiče
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do protokolu mezivýsledků byly doplněny nové tabulky a grafy. Rozšiřují přehled informací o hodnocené, ale i o referenčních budovách.
POMOCNÉ ENERGIE (AUX = auxiliary = pomocný)

Konkrétně byly v kapitole TECHNICKÉ SYSTÉMY doplněny pro místo spotřeby vytápění, chlazení, vlhkostní úprava a příprava TV souhrnné tabulky pomocných spotřebičů. V tabulkách jsou uvedeny všechny zadané pomocné spotřebiče pro konkrétní místo spotřeby včetně spotřeby energie po měsících. Spotřeba pomocné energie byla následně propsána i do grafů spotřeby energie pro konkrétní hodnocené místo. Jak tabulky, tak grafy jsou dostupné pouze na úrovni celé budovy. Pro jednotlivé zóny by byla již zbytečná podrobnost uvádění spotřeby pomocných spotřebičů.

Po vydání vyhlášky 264/2020 Sb. se z celkového hlediska zvýšila informační hodnota protokolu PENB. Zejména pro příjemce PENB - vlastníky budovy, kteří nejsou technici (vesměs v tomto oboru lajci). Přibyly zajímavé přehledy a barevné grafy. Tabulky byly uzpůsobeny spotřebám energie v palivu "za která se platí".  Nicméně konkrétně u přehledu pomocných spotřebičů ten trend, dovolíme si napsat, byl bohužel opačný. Proto v protokolu MEZIVÝSLEDKŮ toto napravujeme o poměrně detailní přehled. Čím úspornější budova, tím pravděpodobně větší podíl na zajištění daného místa spotřeby bude mít pomocná energie. A proto tento přehled.

Vytápění:

V tabulce jsou vypsány všechny pomocné spotřebiče, které byly zadány pro režim vytápění. Připomínáme, že konkrétně jde vždy o tři základní typy: čerpadlo (pump), ventilátor (vent) a vše ostatní (other). V programu ENERGETIKA se zadávají vždy tam, kde jsou reálně v energetickém modelu budovy umístěny:

 • v zóně (není-li integrální součástí zdroje) ...dolní index "Z + číslo zóny"
 • mimo objekt (není-li integrální součástí zdroje) ...dolní index "OUT"
 • u zdroje (je-li integrální součástí zdroje, o umístění pak rozhoduje umístění zdroje). ...dolní index označení zdroje + číslo jeho podformuláře, např. "K1" nebo "TČ2" apod..
 • u solární termické soustavy (STS). Zde se pak objevuje poměrná část spotřeby elektřiny pro oběhové čerpadlo solárního okruhu STS (byla-li STS zadána a bylo-li využití přiřazeno i pro vytápění)
Tomu odpovídají názvy a indexování vypsaných pomocných spotřebičů v této tabulce zadaných u souboru.


V grafech je pomocná energie vyznačena souhrnně vždy šedou barvou.
Poznámka: Spotřeba energie pro pomocné spotřebiče nebývá přímo úměrná potřebě tepla na vytápění. Zpravidla se její podíl zvyšuje s klesající potřebou tepla.

Chlazení:

Pro chlazení to platí analogicky, jen se jedná o pomocné spotřebiče pro režim chlazení.

 • v zóně (není-li integrální součástí zdroje) ...dolní index "Z + číslo zóny"
 • mimo objekt (není-li integrální součástí zdroje) ...dolní index "OUT"
 • u zdroje (je-li integrální součástí zdroje, o umístění pak rozhoduje umístění zdroje). ...dolní index označení zdroje + číslo jeho podformuláře, např. "CHL1" nebo "CHL2" apod..
U pomocných spotřebičů zdrojů pro režim chlazení upozorňujeme, že zadávaný sezónní chladící faktor pro výpočet ENB se standardně stanovuje včetně všech integrálních pomocných spotřebičů umístěných ve zdroji chladu. Typicky např. integrované oběhové čerpadlo pro vnitřní okruh ve zdroji nebo ventilátor zpětného chlazení kondenzátoru apod. Tzn. u zdrojů chladu je třeba velmi zvážit důvody, chceme-li některý pomocný spotřebič integrovaný ve zdroji chladu zadat. Pokud ano, musí být sezónní faktor příslušný pouze samotnému pohonu chladícího cyklu (kompresoru).


V grafech je pomocná energie vyznačena souhrnně vždy šedou barvou. A je přičtena ke spotřebě energie na chlazení = spotřeba energie na přečerpání nadbytečných tepelných zisků z chlazeného interiéru mimo něj. Proto u místa spotřeby chlazení nezobrazujeme v grafu ztráty zdrojem, ale spotřebu zdroje chladu a nyní k tomu také i pomocnou energii na chlazení (šedá křivka spojnicového grafu)

Vlhkostní úprava:

Pro vlhkostní úpravu vnitřního vzduchu to platí analogicky, jen v těchto tabulkách a grafech jsou tyto informace separovaně uvedeny pro režim vlhčení (RH+) a pro režim odvlhčení (RH-).  Nelze zadávat pomocné spotřebiče pro toto místo spotřeby umístěné mimo objekt.

 • v zóně (není-li integrální součástí zdroje) ...dolní index "Z + číslo zóny"
 • u zdroje (je-li integrální součástí zdroje, o umístění pak rozhoduje umístění zdroje). ...dolní index označení zdroje + číslo jeho podformuláře, např. "VZV1" nebo "VZV2" apod..

V grafech je pomocná energie vyznačena souhrnně vždy šedou barvou.


Příprava TV:

Pro pomocné spotřebiče na přípravu TV platí analogicky to samé jako u vytápění. Stejně jako v předchozích případech se zobrazuje spotřeba pro pomocné spotřebiče jen v souhrnné tabulce za celý objekt, tedy za všechny zadané systémy přípravy teplé vody TVsys (je-li jich zadáno více). U jednotlivých TVsys se tato informace neobjevuje (podružnost mezivýsledků by již byla zbytečně velká)

 • v zóně (není-li integrální součástí zdroje) ...dolní index "Z + číslo zóny"
 • mimo objekt (není-li integrální součástí zdroje) ...dolní index "OUT"
 • u zdroje (je-li integrální součástí zdroje, o umístění pak rozhoduje umístění zdroje). ...dolní index označení zdroje + číslo jeho podformuláře, např. "K1" nebo "TČ2" apod..
 • u solární termické soustavy (STS). Zde se pak objevuje poměrná část spotřeby elektřiny pro oběhové čerpadlo solárního okruhu STS (byla-li STS zadána a bylo-li využití přiřazeno i nebo jen pro přípravu TV)

V grafech je pomocná energie vyznačena souhrnně vždy šedou barvou.